Kreativitás, Erőbedobás, Közösségépítés, Szolgálat

A KEKSz Program célja

  1. Olyan – a szűken vett tanuláson kívüli – tevékenységek szervezése és rendszerezése, amelyek az iskola diákjainak fejlődését, szociális érzékenységét, és a közösség iránt érzett felelősségét növelik.
  2. Az iskolában eltöltött idő értékének növelésén túl, a jól megszervezett programokon keresztül az iskola elismertségének növelése főváros- és országszerte, mely mindnyájunknak büszkeségre adhat okot.

A KEKSz Program filozófiája

A KEKSz rövidítés négy, általunk fontosnak tartott értéket foglal össze egy szóban: kreativitás, erőbedobás, közösségépítés és szolgálat. Azt gondoljuk és hisszük, hogy az iskola több, mint csupán tanórák összessége. Az iskola közösség, melyet ápolni, építeni kell. S mint közösségnek szolgálnia kell tagjai testi és lelki fejlődését egyaránt. Ezt kívánja elősegíteni a KEKSz Program is saját eszközeivel. Olyan programok szervezésével és összegyűjtésével, melyek keretében a közösség tagjai fejlesztik kreativitásukat és képességeiket (a zene, a képzőművészet, a matematika, vagy akár a szervezés területén), folyamatosan odafigyelnek fizikai erőnlétükre, gondozzák és óvják a természetet, és tesznek valamit szűkebb vagy tágabb környezetükben a rászoruló emberekért. Mindezt úgy teszik, hogy közben ápolják kapcsolatukat a közösségük többi tagjával, valamint újabb és újabb kapcsolatokat hoznak létre. A keksz a mindennapi szóhasználatban azt az édes süteményt jelenti, amit az étkezés végén ráadásnak fogyasztanak. Ilyen jó szívvel végzett ráadásnak gondoljuk mi is a tanórák után a KEKSz tevékenységet.

Iskolai Közösségi Szolgálat

A KEKSz Program keretében teljesíthető a 2016. január 1-je után érettségiző diákok számára a kötelező iskolai közösségi szolgálat (IKSZ), ami az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele. A köznevelési törvény szerint az iskolai közösségi szolgálat: „szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”(2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, Magyar Közlöny 162. szám, 2011. december 29.) 133.§ (7) „A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.” (A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet)

További információk

További információk a KEKSz programról itt lent olvashatók, a megfelelő részre kattintva. Az aktuális szolgálati lehetőségeket azonban nem csak itt, hanem a Facebook oldalon is meg lehet találni, vagy a KEKSz levelezőlistájára feliratkozva is meg lehet kapni. A listára feliratkozni a karinthy-iksz+subscribe@googlegroups.com címre küldött levéllel lehet.