Felvételi tájékoztató

a 2023/2024-es tanévben

A felvételire azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik majd egyetemen akarnak továbbtanulni, és a középiskolában magas szintű tantárgyi felkészülés mellett kiemelkedő színvonalú idegennyelv-tudást kívánnak szerezni. Kizárólag a 8. évfolyamot végző tanulók jelentkezhetnek az általános iskolákból. (A hat, illetve a nyolc évfolyamos középiskolákból az átvételhez szükséges még a felvételi vizsga megkezdése előtt kérelmet írni a Karinthy Frigyes Gimnázium intézményvezetőjének.)

A két tanítási nyelvű programok első évében, a kilencedik „KNy” évfolyamon a diákok rendkívül intenzív nyelvoktatásban (heti 20 óra) vesznek részt. Középiskolai tanulmányaik e fontos szakaszában olyan magas szintű nyelvtudást szereznek, hogy a hátralévő négy éven keresztül hat tantárgyat (történelem, matematika, fizika, biológia, földrajz és célnyelvi civilizáció) a magyar tantervben előírt követelmények alapján, de célnyelven (angol vagy német) tanulhatják. A nyelvi képzés része, hogy anyanyelvi tanárok is tanítanak minden tanulót. A két tanítási nyelvű tagozaton szerzett érettségi (megfelelő eredmény esetén) felsőfokú (C1 komplex) nyelvvizsgát ér. A rendkívül alapos nyelvi képzés révén olyan közgazdászok, jogászok, orvosok, mérnökök stb. lehetnek, akik legalább egy idegen nyelvet úgy ismernek, mintha az adott nyelvű országban jártak volna iskolába. Természetesen nyitva áll a nyelvészi, nyelvtanári pálya is azoknak, akiket kifejezetten ez a terület érdekel.

Az emelt óraszámban angolt tanuló osztály heti 5 órában foglalkozik a nyelv elsajátításával. Ebből a programból is szinte mindenki megszerzi a középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga bizonyítványt (többen pedig a felsőfokú, C1 komplex vizsgát is leteszik).

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink minden választott tantárgyból sikeresen felkészülhessenek az emelt szintű érettségire és felsőfokú tanulmányaikra. Ennek elősegítésére vezettük be a tantárgyi specializációkat, ami azt jelenti, hogy a választott tantárgyaiból a diáknak már a 9-10. osztálytól kezdődően átlag heti 1-2 plusz órája van. Az utolsó két évben bármely tagozatról választható a legtöbb tantárgyból az egyetemi felvételhez szükséges emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés.

Specializációk tagozatonként

A választható specializációkat hamarosan közzétesszük.

Nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra és a kommunikáció fejlesztésére és a természettudományos tantárgyak oktatására is (természettudományos labor). Kiemelten foglalkozunk a különböző tudományterületeken tehetséget mutató diákokkal. Már az általános iskola 7. osztályától kezdődően térítésmentesen tartunk tehetséggondozó szakköröket külön odafigyelve a hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű, tehetséges és szorgalmas tanulókra. Az országos tanulmányi versenyeken induló eredményes diákjainkat egyéni foglalkozásokon, mentortanárok készítik fel a megmérettetésre.

A második idegen nyelv:

Összefoglalva:
A Karinthy Frigyes Gimnázium többet nyújt diákjainak, mint a tantárgyi tagozatos vagy pusztán két tanítási nyelvű középiskolák, hiszen ötvözi mindkét oktatási rendszer előnyeit. A nyelvtudás mellé kiemelt tantárgyi képzést is ad a legtöbb felsőoktatási intézményben megkövetelt felvételi tárgyból. Tanulóink előnyt élvezhetnek a munkaerő piacon, mivel a gimnáziumban megszerzett magas szintű speciális szaknyelvi tudással is rendelkeznek egy idegen nyelven.

Jelentkezni az általános iskolákban beszerezhető jelentkezési lapon és adatlapon kell.