Okosan a pénzzel!

Helyettesítés

Elektronikus napló

Kisnapló

KEKSZ

Facebook

Instagram

KarMUN

A régi honlapunk

Felvételi tájékoztató

a 2020-2021. tanévben

A felvételire azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik majd egyetemen akarnak továbbtanulni, és a középiskolában magas szintű tantárgyi felkészülés mellett kiemelkedő színvonalú idegennyelv-tudást kívánnak szerezni. Kizárólag a 8. évfolyamot végző tanulók jelentkezhetnek az általános iskolákból. (A hat, illetve a nyolc évfolyamos középiskolákból az átvételhez szükséges még a felvételi vizsga megkezdése előtt kérelmet írni a Karinthy Frigyes Gimnázium intézményvezetőjének.)

A két tanítási nyelvű programok első évében, a kilencedik „KNy” évfolyamon a diákok rendkívül intenzív nyelvoktatásban (heti 20 óra) vesznek részt. Középiskolai tanulmányaik e fontos szakaszában olyan magas szintű nyelvtudást szereznek, hogy a hátralévő négy éven keresztül hat tantárgyat (történelem, matematika, fizika, biológia, földrajz és célnyelvi civilizáció) a magyar tantervben előírt követelmények alapján, de célnyelven (angol vagy német) tanulhatják. A nyelvi képzés része, hogy anyanyelvi tanárok is tanítanak minden tanulót. A két tanítási nyelvű tagozaton szerzett érettségi (megfelelő eredmény esetén) felsőfokú (C1 komplex) nyelvvizsgát ér. A rendkívül alapos nyelvi képzés révén olyan közgazdászok, jogászok, orvosok, mérnökök stb. lehetnek, akik legalább egy idegen nyelvet úgy ismernek, mintha az adott nyelvű országban jártak volna iskolába. Természetesen nyitva áll a nyelvészi, nyelvtanári pálya is azoknak, akiket kifejezetten ez a terület érdekel.

Az emelt óraszámban angolt tanuló osztály heti 5 órában foglalkozik a nyelv elsajátításával. Ebből a programból is szinte mindenki megszerzi a középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga bizonyítványt (többen pedig a felsőfokú, C1 komplex vizsgát is leteszik).

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink minden választott tantárgyból sikeresen felkészülhessenek az emelt szintű érettségire és felsőfokú tanulmányaikra. Ennek elősegítésére vezettük be a tantárgyi specializációkat, ami azt jelenti, hogy a választott tantárgyaiból a diáknak már a 9-10. osztálytól kezdődően átlag heti 1-2 plusz órája van. Ezeken kívül az öt év során járhat még további foglalkozásokra is. Az utolsó két évben bármely tagozatról választható a legtöbb tantárgyból az egyetemi felvételhez szükséges emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés.

Speciális csoportokat indítunk valamennyi tagozat számára a

valamint az előbbieken túl a magyar-angol két tanítási nyelvű tagozaton az

iránt érdeklődőknek.

Nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra és a kommunikáció fejlesztésére is.

Kiemelten foglalkozunk a különböző tudományterületeken tehetséget mutató diákokkal. Már az általános iskola 7. osztályától kezdődően térítésmentesen tartunk tehetséggondozó szakköröket külön odafigyelve a hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű, tehetséges és szorgalmas tanulókra. Az országos tanulmányi versenyeken induló eredményes diákjainkat egyéni foglalkozásokon, mentortanárok készítik fel a megmérettetésre.

A második idegen nyelv:

Az iskolánkba jelentkező nyolcadikos tanulóknak nincs szükségük előzetesen megszerzett nyelvtudásra.

Összefoglalva:
A Karinthy Frigyes Gimnázium többet nyújt diákjainak, mint a tantárgyi tagozatos vagy pusztán két tanítási nyelvű középiskolák, hiszen ötvözi mindkét oktatási rendszer előnyeit. A nyelvtudás mellé kiemelt tantárgyi képzést is ad a legtöbb felsőoktatási intézményben megkövetelt felvételi tárgyból. Tanulóink előnyt élvezhetnek a munkaerő piacon, mivel a gimnáziumban megszerzett magas szintű speciális szaknyelvi tudással is rendelkeznek egy idegen nyelven.

Jelentkezni az általános iskolákban beszerezhető jelentkezési lapon és adatlapon kell.

A Karinthy Frigyes Gimnázium kódszámai:

A gimnázium kódja: 035252

Az alább felsorolt osztályokat indítjuk:

 1. Magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat, 3 osztály, 5 (1+4) évfolyamos
  Felvehető létszám: 84
  Tagozat kódja: 0001
 2. Magyar-német két tanítási nyelvű tagozat, 1 osztály, 5 (1+4) évfolyamos
  Felvehető létszám: 30
  Tagozat kódja: 0002
 3. Emelt óraszámban (heti 5 óra) angol nyelvet tanuló tagozat, 1 osztály, 4 évfolyamos
  Felvehető létszám: 28
  Tagozat kódja: 0003

A felvételiző tanuló a jelentkezési lapon érdeklődésének megfelelő sorrendben mind a három kódszámot is megjelölheti.

Mind a három tagozatról lehet jelentkezni a tehetséggondozó program speciális csoportjaiba.

A felvételi eljárás során pontok az alábbiak alapján szerezhetők:

Pontazonosság esetén a rendeletben szabályozott előírásokon túl előnyt élveznek azok, akiknek a testvére vagy szülője ide jár vagy járt. Ezt kérjük a felvételi lapon jelezni! Egyébként a matematika felvételi eredményét vesszük figyelembe.

A sajátos nevelési igényű, ill. beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók esetében a köznevelési törvény által meghatározott - 51. § (5) - szabályokat alkalmazzuk. (Amennyiben a jelentkező tanulónak a vizsgaszervezést érintő speciális igénye van, a jelentkezési laphozcsatolni kell a Szakértői Bizottság, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelmet. Ezt a kérelmet az iskola igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz.)

A felvételi rangsort a megszerzett összpontszám alapján határozzuk meg.