Felvételi tájékoztató

A felvételire azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik majd egyetemen akarnak továbbtanulni, és a középiskolában magas szintű tantárgyi felkészülés mellett kiemelkedő színvonalú idegennyelv-tudást kívánnak szerezni. Kizárólag a 8. évfolyamot végző tanulók jelentkezhetnek. (A hat, illetve a nyolc évfolyamos középiskolákból az átvételhez szükséges még a felvételi vizsga megkezdése előtt kérelmet írni a Karinthy Frigyes Gimnázium intézményvezetőjének.)

A két tanítási nyelvű programok első évében, a kilencedik „KNy” évfolyamon a diákok rendkívül intenzív nyelvoktatásban (heti 20 óra) vesznek részt. Középiskolai tanulmányaik e fontos szakaszában olyan magas szintű nyelvtudást szereznek, hogy a hátralévő négy éven keresztül hat tantárgyat (történelem, matematika, fizika, biológia, földrajz és célnyelvi civilizáció) a magyar tantervben előírt követelmények alapján, de célnyelven (angol vagy német) tanulhatják. A nyelvi képzés része, hogy anyanyelvi tanárok is tanítanak minden tanulót. A két tanítási nyelvű tagozaton szerzett érettségi (megfelelő eredmény esetén) felsőfokú (C1 komplex) nyelvvizsgát ér. A rendkívül alapos nyelvi képzés révén olyan közgazdászok, jogászok, orvosok, mérnökök stb. lehetnek, akik legalább egy idegen nyelvet úgy ismernek, mintha az adott nyelvű országban jártak volna iskolába. Természetesen nyitva áll a nyelvészi, nyelvtanári pálya is azoknak, akiket kifejezetten ez a terület érdekel.

Az emelt óraszámban angolt tanuló osztály heti 5 órában foglalkozik a nyelv elsajátításával. Ebből a programból is szinte mindenki megszerzi a középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga bizonyítványt (többen pedig a felsőfokú, C1 komplex vizsgát is leteszik).

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink minden választott tantárgyból sikeresen felkészülhessenek az emelt szintű érettségire és felsőfokú tanulmányaikra. Ennek elősegítésére vezettük be a tantárgyi specializációkat, ami azt jelenti, hogy a választott tantárgyaiból a diáknak már a 9-10. osztálytól kezdődően átlag heti 1-2 plusz órája van. Az utolsó két évben bármely tagozatról választható a legtöbb tantárgyból az egyetemi felvételhez szükséges emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés.

Nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra és a kommunikáció fejlesztésére és a természettudományos tantárgyak oktatására is (természettudományos labor). Kiemelten foglalkozunk a különböző tudományterületeken tehetséget mutató diákokkal. Már az általános iskola 7. osztályától kezdődően térítésmentesen tartunk tehetséggondozó szakköröket külön odafigyelve a hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű, tehetséges és szorgalmas tanulókra. Az országos tanulmányi versenyeken induló eredményes diákjainkat egyéni foglalkozásokon, mentortanárok készítik fel a megmérettetésre.

A második idegen nyelv:

Összefoglalva:
A Karinthy Frigyes Gimnázium többet nyújt diákjainak, mint a tantárgyi tagozatos vagy pusztán két tanítási nyelvű középiskolák, hiszen ötvözi mindkét oktatási rendszer előnyeit. A nyelvtudás mellé kiemelt tantárgyi képzést is ad a legtöbb felsőoktatási intézményben megkövetelt felvételi tárgyból. Tanulóink előnyt élvezhetnek a munkaerő piacon, mivel a gimnáziumban megszerzett magas szintű speciális szaknyelvi tudással is rendelkeznek egy idegen nyelven.

Jelentkezni az általános iskolákban beszerezhető jelentkezési lapon és adatlapon kell.

A Karinthy Frigyes Gimnázium tagozatkódjai a 2024 szeptemberében induló osztályokhoz

FIGYELEM! A jövő tanévtől ismét 3 magyar-angol két tanítási nyelvű osztályt indítunk!

A gimnázium OM kódja: 035252

Az alább felsorolt osztályokat és azokon belüli specializációkat indítjuk:

 1. Magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat, 3 osztály, 5 (1+4) évfolyamos
  Felvehető létszám: 90 fő (osztályonként 30 fő)
  • matematika specializáció, tagozatkódja: 0011
  • humán specializáció, tagozatkódja: 0012
  • informatika-matematika specializációs csoport vagy specializáció nélküli csoport, tagozatkódja: 0013
 2. Magyar-német két tanítási nyelvű tagozat, 1 osztály, 5 (1+4) évfolyamos
  Felvehető létszám: 30 fő
  • gazdasági ismeretek csoport vagy specializáció nélküli csoport, tagozatkódja: 0021
 3. Emelt óraszámban (heti 5 óra) angol nyelvet tanuló tagozat, 1 osztály, 4 évfolyamos
  Felvehető létszám: 30 fő, tagozatkódja: 0031

A felvételiző tanuló a jelentkezési lapon érdeklődésének megfelelő sorrendben akár az összes kódszámot is megjelölheti.

A felvételi eljárás során pontok az alábbiak alapján szerezhetők

A szóbeli pontszám súlyozásának módja a különböző specializációkon a következő:

Tagozatkód Specializáció Pontszámítás a szóbeli eredményekből
0011 matematika 1/2 magyar + 3/2 matematika
0012 humán 3/2 magyar + 1/2 matematika
0013 informatika magyar + matematika
0021 gazdasági ismeretek magyar + matematika
0031 emelt óraszámú angol magyar + matematika

Pontazonosság esetén a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 40.§ (3) bekezdésben szabályozott előírásokon túl előnyt élveznek azok, akiknek a testvére vagy szülője ide jár vagy járt. Ezt kérjük a felvételi lapon jelezni!

A sajátos nevelési igényű, ill. beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók esetében a köznevelési törvény által meghatározott - 51. § (5) - szabályokat alkalmazzuk.

Amennyiben a jelentkező tanulónak a vizsgaszervezést érintő speciális igénye van, a jelentkezési laphoz csatolni kell a Szakértői Bizottság, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelmet. Ezt a kérelmet az iskola igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz.