KarMUN
Karinthy Model United Nations

A Modell ENSZ, oktatási szervezetként 60 éve azt a célt tűzte maga elé, hogy olyan fórumot teremtsen a világ diákjai számára, ahol gondolatokat cserélhetnek az aktuális nemzetközi kérdésekről, háborúról és békéről, klímaváltásról és környezetszennyezésről, kultúráról és oktatásról, azaz óriási jelentőségű, a jövőben messzire ható globális kérdésekről, és közben elsajátíthatják a diplomácia alapjait és fejleszthetik vitakultúrájukat (mindezt angol nyelven).

Nagyvárosok egész sora adott otthont eddig ilyen konferenciáknak, szolgálva a célt, amely bármely probléma megoldásában elsőrendű: hajlandóság a kommunikációra, a különböző nézőpontok tolerálása, és az egyetértésre való törekvés.

A Modell ENSZ gyűléseknek kialakult szabályrendszere, forgatókönyve van, csakúgy, mint magának az ENSZ-nek: a résztvevők bizottságokban vitatják meg a világ aktuális, nagyon is valóságos problémáit. Természetesen ez minden résztvevőtől alapos, sokoldalú felkészülést kíván. Az igazi kihívás mégis az, hogy a diákok nem saját országuk, hanem egy másik ország álláspontját, érvrendszerét kell hogy képviseljék. Ez a nézőpontváltás kiváló alkalom a rugalmasság, a megértés gyakorlásának és egy másik nemzet megismerésének is.

A konferencia előtt a résztvevők egy-egy határozati javaslatot dolgoznak ki a megadott témakörökben, megoldást keresve a felvetett problémákra. E javaslatok bizottságokban történő megvitatása nem csak a konkrét témák elemző kibontását teszi lehetővé, hanem ösztönöz a kreativitásra és az innovatív gondolkodásra is. Ez az együttgondolkodás, az értő és sokoldalú kommunikáció adja a Modell ENSZ konferenciák értékét, és így a KAR-MUN-ét is…

Konkrét feladatok a konferencián

Miért jó egy Modell ENSZ konferencia?

A KarMUN aktuális tudnivalói a karmun.hu oldalon olvashatóak.