KARINTHY FRIGYES GIMNÁZIUM

További oldalak

HELYETTESÍTÉS

Helyettesítés

ELEKTRONIKUS NAPLÓ

Elektronikus napló

KISNAPLÓ

Kisnapló

KEKSZ

KEKSZ

FACEBOOK OLDALUNK

Facebook

KarMUN

KarMUN

A RÉGI HONLAP

A régi honlapunk

TUDNIVALÓK AZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁRÓL

Az írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. 10:00

A tanulóknak 9:30-ra kell jönniük. Érdemes inkább biztonsági ráhagyással elindulni otthonról, mert az elkésőket 10:00 óra után nem engedhetjük be a terembe! A terembeosztást az iskola bejáratánál tudják meg.

Külön írásbeli értesítést nem küldünk! Mindenkit várunk, aki hozzánk jelentkezett!

Az írásbeli vizsga során, a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. Kifestőt használni tilos!
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A vizsgára feltétlenül hozzon magával személyazonosítására alkalmas fényképes igazolványt – diákigazolványt, útlevelet vagy személyi igazolványt!

A vizsga nyugalmának biztosítása érdekében a kísérő szülők a vizsga ideje alatt csak az iskola ebédlőjében tartózkodhatnak.

Tájékoztatásul közöljük, hogy minden dolgozatot két szaktanár néz át és értékel.

Az ide vonatkozó törvény szerint az írásbeli vizsga értékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – észrevételt tehet. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

A megtekintés időpontja és helyszíne: 2021. január 29. 8:00-16:00.

Az értékelő lapok (amelyeken hivatalosan igazoljuk az elért pontszámot) átvehetők január 31-től 7:30 és 16:00 óra között az iskola (Karinthy Frigyes Gimnázium) titkárságán.

Az értékelő lapokat nem adjuk postára, az iskolában lehet átvenni!

A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánunk.