TUDNIVALÓK AZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁRÓL

Az írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. 10:00

A tanulóknak 9:30-ra kell jönniük. Érdemes inkább biztonsági ráhagyással elindulni otthonról, mert az elkésőket 10:00 óra után nem engedhetjük be a terembe! A terembeosztást az iskola bejáratánál tudják meg.

Külön írásbeli értesítést nem küldünk! Mindenkit várunk, aki hozzánk jelentkezett!

Az írásbeli vizsga során, a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. Kifestőt használni tilos!
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A vizsgára feltétlenül hozzon magával személyazonosítására alkalmas fényképes igazolványt – diákigazolványt, útlevelet vagy személyi igazolványt!

Járványügyi óvintézkedések

 1. szülők, kísérők az épületbe nem léphetnek be
 2. lázas (37 C feletti homlok hőmérsékletű), köhögő, felsőlégúti tüneteket mutató diák nem léphet be az iskolába
 3. az intézménybe belépni csak orrot és szájat teljesen eltakaró maszkban lehet, a bejáratnál elvégzendő hőkamerás hőmérsékletmérés és kézfertőtlenítés után.
 4. az étkezést lehetőleg igyekezzenek elkerülni (ha muszáj, akkor is csak ülő helyzetben, kézfertőtlenítés után)
 5. a felvételizőknek a tanteremben a vizsga alatt nem kötelező a maszkviselés, de erősen ajánlott
 6. kerülni kell a csoportosulást a közösségi helyszíneken (folyosók, mosdók) és a tanteremben is
 7. be kell tartani a helyiségek létszámkorlátozásra vonatkozó kiírásait
 8. a szünetben is figyelni kell a biztonságos távolságtartásra
 9. a vizsga végeztével az épületet a lehető legrövidebb időn belül, fegyelmezett rendben, egymástól biztonságos távolságot tartva kérjük elhagyni

A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánunk!

Tájékoztató a kijavított dolgozatok megtekintésének és esetleges észrevétel benyújtásának lehetőségéről, valamint az értékelő lapok (eredmények) átvételéről

Online megtekintés

A felvételi folyamat könnyebb áttekinthetősége érdekében létrehoztuk a “Lépésről lépésre” felületet iskolánk adminisztrációs weboldalán, a Kisnaplóban.  Aki még nem regisztrált, az alábbi linken tudja ezt megtenni: kisnaplo.karinthy.hu/lepesrol_lepesre

A felvételizők az írásbeli vizsga napján egy személyre szóló, egyedi hozzáférési kulcsot kapnak majd, amelynek segítségével a ’Lépésről lépésre’ felületen január 29-én reggel 6 órától tekinthetik meg a kijavított dolgozataikat.

Személyes megtekintés

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően lehetőséget biztosítunk a kijavított dolgozatok személyes megtekintésére mindenkinek, akik valamilyen okból nem tudnak hozzáférni az online elérhetővé tett dolgozatokhoz. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a járványhelyzetre való tekintettel a gimnáziumban való személyes megjelenés esetén a következő szabályok érvényesek:

 1. a megtekintés ideje: január 29-én, 8:00 és 16:00 óra között;
 2. a megtekintés helyszíne: a gimnázium aulája;
 3. az aulában egyszerre legfeljebb 4 diák és velük 1-1 felnőtt kísérő tartózkodhat;
 4. várakozni az iskola épülete előtt lehet, egymástól megfelelő távolságra;
 5. az intézménybe belépni csak orrot és szájat teljesen eltakaró maszkban lehet, a bejáratnál elvégzendő hőkamerás hőmérsékletmérés és kézfertőtlenítés után.

Kérjük, hogy az iskola épületében csak a legszükségesebb ideig tartózkodjanak.

Konzultáció lehetősége a szaktanárokkal

Ahogy az elmúlt években, az idén is lehetőséget biztosítunk arra, hogy a dolgozatokról az azokat javító magyar és matematika szakos tanárokkal konzultáljanak. A járványhelyzet miatt azonban ezt a lehetőséget idén kizárólag online formában, a Zoom konferenciaprogram felületén tudjuk felkínálni. A konzultációhoz az internetes elérhetőséget szintén a Kisnaplónk “Lépésről lépésre” oldalán találhatják majd meg. Itt a megtekintés napján 8:00 és 16:00 óra között kollégáink készséggel válaszolnak majd a javítással kapcsolatban felmerülő kérdéseikre

Figyelem!
A helyszíni megtekintés alkalmával idén nem lesz lehetőség a szaktanárokkal való személyes konzultációra. Itt kizárólag a dolgozatok megtekintése, lefényképezése lehetséges. Emiatt felesleges befáradniuk az iskolába. Kérjük, aki csak teheti, használja ki az online megtekintés és - amennyiben igénye van rá – az azt követő online konzultáció lehetőségét!

Értékelő lapok átvétele

Az értékelő lapok február 3-ától vehetők át az iskolában, munkanapokon reggel 7 és délután 16 óra között. A veszélyhelyzetre tekintettel a középfokú iskolákba történő felvételi eljárás szabályairól szóló 16/2020. XII. 04) EMMI határozat 2. pontja lehetővé teszi az értékelő lap megfelelően hitelesített példányának szkennelt formában történő megküldését, átadását.

Ezt a dokumentumot szintén a már említett “Lépésről lépésre” oldalon tesszük majd elérhetővé.

Észrevétel benyújtása

(a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53.§-a alapján)

„A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.” (A javítási útmutató letölthető innen.)

“A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - írásban adhatja le. Az ehhez szükséges formanyomtatvány innen letölthető, vagy a gimnázium portáján átvehető. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.”

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (9) bekezdése szerinti fellebbezést a hivatalnak (OH) címezve - 3 napon belül - írásban közli a vizsgát szervező iskolával, azaz a fellebbezést a vizsgát szervező iskolában kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.”

Az esetleges észrevételt legkésőbb február 1-jén (hétfőn) 16:00 óráig írásban kell benyújtani.