TUDNIVALÓK AZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁRÓL

Az írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 22. 10:00

A tanulóknak 9:30-ra kell jönniük. Érdemes időben elindulni otthonról, mert az elkésőket 10:00 óra után nem engedhetjük be a terembe! A terembeosztást az iskola bejáratánál tudják meg.

Külön írásbeli értesítést nem küldünk! Mindenkit várunk, aki hozzánk jelentkezett!

Az Oktatási Hivatal nyilvánosságra hozta a 2022/2023. tanévre felvételt hirdető középfokú intézmények tanulmányi területeit, felvételi tájékoztatóit, melyről bővebb tájékoztatást az alábbi link alatt olvashat:
www.oktatas.hu

Az írásbeli vizsga során, a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. Kifestőt használni tilos!
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A vizsgára feltétlenül hozzon magával személyazonosítására alkalmas fényképes igazolványt – diákigazolványt, útlevelet vagy személyi igazolványt!

Járványügyi óvintézkedések

 1. Szülők, kísérők az épületbe nem léphetnek be
 2. Lázas (37 °C feletti homlok hőmérsékletű), köhögő, felsőlégúti tüneteket mutató diák nem léphet be az iskolába
 3. Igazolt egészségügyi akadályoztatás esetén pótló vizsgaalkalmak igénybevételére van lehetőség január 27-én (csütörtökön) vagy február 4-én (pénteken).
  1. A 2. pótló vizsganapon - kérelemre - kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan házi karanténba kerültek, továbbá egyéb, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak 2022. január 27-ei pótnapján nem tudtak megjelenni.
  2. Kérjük, hogy a vizsgáról való távolmaradásukat haladéktalanul jelezzék az iskola titkárságán telefonon, vagy az info@karinthy.hu email címen.
 4. Az intézménybe belépni csak orrot és szájat teljesen eltakaró maszkban lehet, a bejáratnál elvégzendő hőkamerás hőmérsékletmérés és kézfertőtlenítés után. A maszkot a vizsga teljes időtartama alatt és a szünetben is viselni kell.
 5. Kerülni kell a csoportosulást a közösségi helyszíneken (folyosók, mosdók) és a tanteremben is
 6. Be kell tartani a helyiségek létszámkorlátozásra vonatkozó kiírásait
 7. A két vizsgarész közötti szünetben is figyelni kell a biztonságos távolságtartásra
 8. A vizsga végeztével az épületet a lehető legrövidebb időn belül, fegyelmezett rendben, egymástól biztonságos távolságot tartva kérjük elhagyni

A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánunk!

Tájékoztató a kijavított dolgozatok megtekintésének és esetleges észrevétel benyújtásának lehetőségéről, valamint az értékelő lapok (eredmények) átvételéről

Online megtekintés

A felvételi folyamat könnyebb áttekinthetősége érdekében létrehoztuk a “Lépésről lépésre” felületet iskolánk adminisztrációs weboldalán, a Kisnaplóban.  Aki még nem regisztrált, az alábbi linken tudja ezt megtenni: kisnaplo.karinthy.hu/lepesrol_lepesre

A felvételizők az írásbeli vizsga napján egy személyre szóló, egyedi hozzáférési kulcsot kapnak majd, amelynek segítségével a ’Lépésről lépésre’ felületen január 28-án reggel 6 órától tekinthetik meg a kijavított dolgozataikat.

Konzultáció lehetősége a szaktanárokkal

Ahogy az elmúlt években, az idén is lehetőséget biztosítunk arra, hogy a dolgozatokról az azokat javító magyar és matematika szakos tanárokkal konzultáljanak. A járványhelyzet miatt azonban ezt a lehetőséget idén kizárólag online formában, a Zoom konferenciaprogram felületén tudjuk felkínálni. A konzultációhoz az internetes elérhetőséget szintén a Kisnaplónk “Lépésről lépésre” oldalán találhatják majd meg. Itt a megtekintés napján 8:00 és 16:00 óra között kollégáink készséggel válaszolnak majd a javítással kapcsolatban felmerülő kérdéseikre.

Figyelem!
A helyszíni megtekintés alkalmával idén nem lesz lehetőség a szaktanárokkal való személyes konzultációra. Itt kizárólag a dolgozatok megtekintése, lefényképezése lehetséges. Emiatt felesleges befáradniuk az iskolába. Kérjük, aki csak teheti, használja ki az online megtekintés és - amennyiben igénye van rá – az azt követő online konzultáció lehetőségét!

Személyes megtekintés

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően lehetőséget biztosítunk a kijavított dolgozatok személyes megtekintésére azoknak, akik valamilyen okból nem tudnak hozzáférni az online elérhetővé tett dolgozatokhoz. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a járványhelyzetre való tekintettel a gimnáziumban való személyes megjelenés esetén a következő szabályok érvényesek:

 1. A megtekintés ideje: január 28-án, 8:00 és 16:00 óra között.
 2. A megtekintés helyszíne: a gimnázium kijelölt tanterme.
 3. A megtekintésre kijelölt teremben egyszerre legfeljebb 2 diák és velük 1-1 felnőtt kísérő tartózkodhat.
 4. Várakozni az iskola épülete előtt lehet, egymástól megfelelő távolságra.
 5. Orrot és szájat teljesen eltakaró maszk viselése az intézményben való tartózkodás teljes időtartama alatt kötelező. Belépni csak, a bejáratnál elvégzendő hőkamerás hőmérsékletmérés és kézfertőtlenítés után szabad.

Kérjük, hogy az iskola épületében csak a legszükségesebb ideig tartózkodjanak.

Értékelő lapok átvétele

Az értékelő lapok február 2-ától vehetők át az iskolában, munkanapokon reggel 7 és délután 16 óra között. A veszélyhelyzetre tekintettel a középfokú iskolákba történő felvételi eljárás szabályairól szóló 30/2021. XII. 23.) EMMI határozat 2. pontja lehetővé teszi az értékelő lap megfelelően hitelesített példányának szkennelt formában történő megküldését, átadását.

Ezt a dokumentumot szintén a már említett “Lépésről lépésre” oldalon tesszük majd elérhetővé.

Észrevétel benyújtása

(a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53.§-a alapján)

„A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.”

“A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - írásban adhatja le. Az ehhez szükséges formanyomtatvány innen letölthető, vagy a gimnázium portáján átvehető. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.”

Az esetleges észrevételt legkésőbb január 31-jén (hétfőn) 16:00 óráig írásban kell benyújtani.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (9) bekezdése szerinti fellebbezést a hivatalnak (OH) címezve - 3 napon belül - írásban közli a vizsgát szervező iskolával, azaz a fellebbezést a vizsgát szervező iskolában kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.”