Tehetséggondozó tanfolyam

A Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvű Gimnázium Öregdiák Alapítványa a 2020/2021. tanévben tehetséggondozó tanfolyamot szervez a nyolcadik osztályos, továbbtanulni szándékozó tanulók számára.

A tanfolyam célja, hogy az alapvető kompetenciák megerősítésével és fejlesztésével segítsük a tanulókat a középiskolai tanulmányokra való felkészülésben és a sikeres felvételi után a középiskolában a jobb eredmények elérésében.

Matematikából, magyar nyelvből és szövegértésből fejlesztjük a tanulókat.

A tanfolyam anyaga igazodik a Nemzeti Alaptanterv követelményeihez. Nagy segítséget ad az általános iskolai tananyag átismétléséhez, rendszerezéséhez. A tanfolyam során áttekintjük a leglényegesebb elméleti tudnivalókat, a gyakori feladattípusokat, feladat-megoldási stratégiákat, gyakorlatokat. Fejlesztjük önálló gondolkodásukat, kreativitásukat, logikájukat. Ötleteket, újszerű, a szokásostól eltérő megoldási utakat is mutatunk egyes feladatokhoz. Irányított és ellenőrzött gyakorlási lehetőséget biztosítunk a tanulóknak.

A Karinthy Frigyes Gimnázium tanárai által tartott tanfolyam két részből áll.

A 2020. szeptember 9-től 2020. február 17-ig tartó első rész 44 órás (22 óra matematika, 22 óra magyar). Részvételi díja tantárgyanként 22 000 Ft. A beiratkozott tanulók ingyen megkapják a foglalkozásokon használt tankönyvet, illetve egyéb segédanyagokat.

A tanfolyamra 2020. szeptember 7-én és 8-án 14-18 óra között, a gimnázium titkárságán lehet jelentkezni és a tanfolyami díjat befizetni. A tanulók itt megkapják a csoportbeosztást és az órarendjüket, valamint a tankönyvet.

A 2021. március 10-től 2021. április 28-ig tartó második részben 16 óra lesz. Részvételi díja tantárgyanként 8 000 Ft. Befizetése 2021. március 2-án és 3-án esedékes.

A foglalkozások szerda délutánonként lesznek 15:30 órai kezdettel. Heti váltásban 2 óra matematika, illetve 2 óra magyar. A 2-2 próbadolgozat alkalmával 3 órások a foglalkozások. Amennyiben a járványügyi helyzet úgy alakul, akkor a foglalkozásokat online folytatjuk.

A tanfolyamhoz legkésőbb november 11-ig lehet csatlakozni.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!