Szakmai szervezetek és intézetek által adott elismerések

Magyar Tudományos Akadémia Pedagógus Kutatói Pályadíj

A Pedagógus Kutatói Pályadíjat a közoktatásban oktató, gyakorló pedagógusok számára adja át a Magyar Tudományos Akadémia, akik az oktató munka mellett tudományos tevékenységet is folytatnak.

A díjat elnyerők névsora:

Tóthné dr. Juhász Tünde
Tóthné dr. Radó Cecília

Graphisoft Díj a Magyar Matematika Oktatásáért

A Graphisoft díjat azok a tanárok kapják akik a tehetséggondozásban és a különböző országos matematikaversenyekre való felkészítésben a legsikeresebbek voltak.

A díjat elnyerők névsora:

dr. Gróf Andrea
Argayné Magyar Bernadette

Pro Progressio Díj

A díjat Olyan matematika-, fizika-, biológia-, kémia-, informatika szakos tanárok kapják, akik közreműködnek a diákok motivációjának erősítését szolgáló rendezvények szervezésében, akiknek tanítványai közül többen tettek emelt szintű érettségit, és/vagy sikerrel szerepeltek megyei, országos és nemzetközi középiskolai tanulmányi versenyeken, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen és az elmúlt években több diákjuk is volt, akik érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatták tanulmányaikat.

A díjat 2018-ban Argayné Magyar Bernadette kapta.

Argayné Magyar Bernadette

Pécsi Eszter Díj

A Pécsi Eszter Díj a Pro Progressio Díj utódja. A 2022-ben először kiadott Pécsi Eszter Középiskolai Tanári Díjat elnyerő pedagógusok diákjai emelt szinten érettségiznek, hazai és nemzetközi tanulmányi és szakmai versenyeken vesznek részt, és szerepelnek eredményesen. Az elismerésben részesülő pedagógusok aktív tananyagfejlesztők, közösségépítők, új ismeretek és módszerek fejlesztői és terjesztői.

2023-ban Horváth Ferenc kapta a Pécsi Eszter Díjat.

Horváth Ferenc

2022-ben Pécsi Eszter Díjat kapott Hajdara Botond.

Hajdara Botond

ArtTransfer-díj

Az ArtTransfer-díjjal a Ludwig Múzeum olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek, kurátorok tevékenységét ismeri el, akik a saját területükön az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért.

2019-ben a díjat Váradi Emese tanárnő kapta.

Váradi Emese

Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díj

A Pénzügyminisztérium azokat az oktatási intézményeket, tanárokat és diákokat díjazza ezzel az elismeréssel, akik élen járnak a pénzügyi tudatosság fejlesztésében. A díjazottak között 2021-ben iskolánk tanára Balázsné Juhász Orsolya is ott volt.

Balázsné Juhász Orsolya

Kubinyi András Díj

A magyar középkor kutatásában elért eredményéért Szaszkó Elek tanár úr kapott 2015-ben díjat a Kubinyi András Középkortudományi Alapítványtól.

Szaszkó Elek

Kiváló Művészi és Pedagógia Munkáért Díj

A Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete által kiadott díjat kapta Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta kiemelkedő tanári munkájáért.

Kiváló Művészi és Pedagógia Munkáért Díj

Eötvös József-díj

Az Eötvös József-díj az oktatási miniszter által adományozott, 1999-ben alapított egyik állami elismerés. A díj azoknak a kiemelkedő munkát végző pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik oktató-nevelő munkájuk során, életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett. A díjat 2003-ban Dr. Bognár Anikó kapta meg iskolánkból.

Eötvös József-díj

Trefort Ágoston Közoktatási Díj

A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány 1997-ben Trefort Ágoston Közoktatási Díjat adományozott Dr. Bognár Anikónak, a kéttannyelvű oktatás meghonosításáért és a vizsgakultúra fejlesztésének érdekében végzett munkájáért.

Eötvös József-díj