Különös közzétételi lista

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. (Letöltés)

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre iskolai végzettsége és szakképzettsége. (Letöltés)

3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve.

 1. Intézményi jelentés
  Intézményi összefoglaló jelentés
 2. Intézményi jelentés
  Intézményi összefoglaló jelentés
 3. Intézményi jelentés
  Intézményi összefoglaló jelentés
 4. Intézményi jelentés
  Intézményi összefoglaló jelentés
 5. Intézményi jelentés
  Intézményi összefoglaló jelentés
 6. Intézményi jelentés
  Intézményi összefoglaló jelentés
 7. Intézményi jelentés
  Intézményi összefoglaló jelentés
 8. Intézményi jelentés
  Intézményi összefoglaló jelentés
 9. Matematika és szövegértés
  Intézményi összefoglaló jelentés
 10. matematika és szövegértés
  Intézményi tanulási környezet jelentés
  Intézményi összefoglaló jelentés
 11. matematika és szövegértés
 12. matematika és szövegértés
 13. matematika, szövegértés
 14. matematika, szövegértés

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói. (Letöltés)

5. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók.

6. Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve. (Letöltés)

7. Szakképzésben részt vevõ iskolákban a pályakövetés eredményei.

8. Szakkörök igénybevételének lehetõsége és a mindennapos testedzés lehetõsége. (Letöltés)

9. A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai. (Letöltés)

10. Iskolai tanév helyi rendje. (Letöltés)

11. Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban. (Letöltés)