Job shadowing
Berlin 2022. szeptember

Kleiber-Kórósi Krisztina

2022. szeptember 7. és 10. között kolléganőmmel lehetőségünk nyílt elutazni Berlinbe. Az ERASMUS+ programnak köszönhetően szeptember 8-án és 9-én a berlini Kurt Tucholsky Oberschule iskolába látogathattunk el, hogy részt vegyünk egy job shadowing programon. A két napos szakmai továbbképzésre egy nappal korábban (szeptember 7.) érkeztünk, majd szeptember 10-én utaztunk vissza Magyarországra.

Látogatásunk egyik fő célja a német iskola és az ottani tanárok munkájának a megismerése volt. Míg kolléganőm elsősorban természettudományos órákat látogatott, én az iskola profiljához erősen kapcsolódó nyelvi és művészeti oktatást figyeltem meg.

Idegen nyelv szakosként kifejezetten tetszett, hogy a latinóra keretein belül betekintést nyerhettem egy holt nyelv tanításába. Az adott óra középpontjában első sorban a kulturális ismeretek bővítése állt, amely egy kontrasztív szemlélettel párosult. A pedagógus folyamatosan párhuzamba állította a latint és a németet, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a tanulók megértsék a tananyagot. Ez a módszer megerősített abban, hogy az idegen nyelv oktatás során fontos szerepet játszik a kontrasztivitás és a kultúraköziség.

A drámaórát több szempontból is különösen izgalmasnak tartottam, több mindenre rácsodálkoztam és sok mindenen elgondolkodtatott. Mivel a mi iskolánkban nincsen drámaoktatás, egy számomra teljesen új területre nyertem betekintést. Nagyon tetszett, hogy az órán nem csak szemlélőként, hanem aktív szereplőként is részt vehettem. Teljesértékű diákként voltam jelen, én magam is mindent csináltam, amit a helyi tanulók. Sokat segített, hogy belehelyezkedhettem a diákok helyébe, mert így valóban megértettem, hogy milyen érzés drámaórára járni.

A foglalkozás alatt meggyőződhettem a tanári együttműködés erejéről, valamint arról, hogy mennyi lehetőség rejlik a team teaching módszerében, mert a foglalkozást két pedagógus közösen tartotta, egymást folyamatosan kiegészítve. A mi intézményünkben ez a tanítási forma egyáltalán nem elterjedt, de felkeltette az érdeklődésemet és elgondolkodtatott, hogy ez hogyan lenne nálunk megvalósítható, illetve hogy vajon tantárgyfüggő-e ennek a tanítási formának a létjogosultsága.

A hospitálásokon túl az iskola diákjai által szervezett iskolai körbevezetésen is részt vettem, ahol alkalmam volt közelebbről megismerni az iskolát. Az iskola épületeinek körbejárása, a tantermekbe való betekintés és az udvarok felfedezése lehetőséget adtak arra, hogy megértsem, milyen összefüggés van egy iskola profilja és infrastruktúrája/kialakítása között. A Kurt Tucholsky Oberschule nagy hangsúlyt fektet a művészi nevelésre és erről nem csak a szaktantermek jelenléte árulkodik, hanem a lépten-nyomon megtalálható művészeti alkotások is. A folyosókat és az udvarokat színesítő műalkotások továbbá arról is tanúságot tesznek, hogy az iskolai hétköznapok mennyire összhangban vannak az iskola profiljával, és hogy az intézmény büszkén felvállalja és megmutatja a zászlajára tűzött értékeket és célokat. A Kurt Tucholsky Oberschule bebizonyította számomra, hogy a tanulóközpontúság és a diákok kulturális nevelése melletti elköteleződés a tanórákon túl az iskolaépület kialakításában, berendezésében és díszítésében is megvalósulhat.

Azt gondolom, hogy talán érdemes lenne nekünk is abból a szempontból megvizsgálni az iskolaépületünket, hogy vajon nálunk menyire jelennek meg transzparensen az iskola által megfogalmazott célok és értékek, hogy a „karinthys szellem” milyen formában materializálódik, és hogy milyen konkrét kézzel fogható és szemmel látható példái vannak az iskola profilját alkotó irányelveknek. Fontosnak tartom, hogy a külső környezet tükrözze az oktatási-nevelési célokat, mert az nagyban hozzájárul az oktató-nevelő munka sikerességéhez. A továbbképzés mindkét napján a tanítási idő után lehetőségünk nyílt jobban megismerni Berlint: ellátogattunk a Kulturbrauerei NDK-ról szóló kiállítására, Berlin belvárosában tettünk egy sétát, valamint részt vettünk egy vezetésen a Német Parlamentben.

Az iskolán kívüli programok nagyban hozzájárultak a német tanári profilom alakulásához. Úgy érzem, hogy annak köszönhetően, hogy személyesen is láthattam Berlin legfontosabb nevezetességeit, amelyekről egyébként a tankönyvekben is szó esik, autentikusabban tudom feldolgozni ezeket az országismereti témaköröket. A személyes tapasztalatoknak köszönhetően közelebb tudom hozni a tanulókhoz Berlint, még akkor is, ha együtt nem tudunk ellátogatni oda.

Camping Trabant a Kulturbrauerei NDK-ról szóló kiállításán

A Reichstag kupolája