Új tanáraink a 2023/2024-es tanévben

Harcsa Edit

Harcsa Edit

Matematika tanári – informatikus könyvtáros, illetve informatika tanári diplomámat a KLTE-n és a PTE-n szereztem. Több mint 25 éve tanítom mindkét tantárgyamat magyar nyelven. 2023 szeptemberétől a Karinthy diákjainak igyekszem megmutatni a logikus és önálló gondolkodás, a pontosság, a kitartás és az új dolgok iránti nyitottság hasznosságát, melyeket fontos értékeknek tartok magam is. Kisgyermek korom óta csak a tanári pályára készültem, soha nem láttam magam előtt más lehetőséget. Szeretem az „iskolát”, a kamaszok lendületességét, őszinteségét, a tanítást, a tudásátadás folyamatát, a mindennapok sokszínűségét, változatosságát.

Madarász Bernadett

Madarász Bernadett

Magyar és angol szakos tanári diplomámat az ELTE-n és a Károli Gáspár Református Egyetemen szereztem, rövid idővel később a Karinthyban kezdtem el tanítani. Volt karinthys diákként az iskolában elsajátított szellemiséget és szakmaiságot szeretném az óráimon is közvetíteni. Célom, hogy a diákok ne pusztán elsajátítsák a tananyagot, hanem élvezzék is a közös munkát.

Németh Magdolna

Németh Magdolna

Az ELTE-BTK-n végeztem magyar és mozgóképkultúra és médiaismeret szakon. Legalább annyira szeretek tanulni, mint tanítani, ezért szinte mindig van valamilyen képzés, amin részt veszek. Jelenleg épp grafológiát tanulok. A magyaróráimba gyakran emelek be médiás tartalmakat, hogy ezzel szórakoztatóbbá, élményszerűbbé tegyem a tantárgyat. Ugyanígy a médiaórákon is szeretek élni a magyar szakos tudásommal. A tanítás mellett írással, kutatással is foglalkozom, az itt szerzett ismereteket is szeretem beépíteni a középiskolások képzésébe. 9.5 évig a versenyszférában dolgoztam egy multinacionális vállalatnál az üzleti életben, így ennek tapasztalatait is meg tudom osztani a diákokkal. A versenyszférát 10 évvel ezelőtt hagytam el, azóta magántanárként, gimnáziumi tanárként élem az életem, és arra törekszem, hogy a tanulóim céljainak elérésében támogatást nyújtsak.

Motyovszki Sára

Motyovszki Sára

A Szegedi Tudományegyetemen végeztem angol-történelem osztatlan tanári szakon 2023 júniusában. A tanári pálya már negyedikes koromban megfordult a fejemben, bár akkor ez még kevésbé volt komoly elhatározás és más tantárgyak álltak az érdeklődésem középpontjában. Azonban ahogy ötödikben megkezdődtek a történelemórák rögtön a kedvencemmé váltak. Ez akkori tanáromnak is köszönhető, akit a mai napig kiváló példának tartok. Az angol nyelv iránti szeretetem is egészen fiatal korom óta jelen van életemben és tanításában sokféle tapasztalatot szereztem nyári táborok, magánórák során. Nagyon szeretek utazni és megismerni különböző kultúrákat, embereket. Jártam többek között az Egyesült Királyságban, Írországban és lehetőségem volt eltölteni 3 hónapot az egyesült államokbeli Massachusettsben is. Célom, hogy érdekes és szerethető tantárggyá váljon a történelem és igyekszem majd e célkitűzésemnek eleget tenni a közös munka során.

Székely Réka

Székely Réka

2023 őszén nagy örömmel csatlakoztam újoncként, de nem teljesen zöldfülűként a Karinthy csapatához: a lelkesedés mellett többéves szakmai gyakorlattal rendelkezem. Izgatottan várom a közös munkát és az IB-programon belül az irodalmi művekről való együttgondolkodást.

Szappanos Mária

Szappanos Mária

Történelem – francia szakos tanárként végeztem, másoddiplomámat a Külkereskedelmi Főiskola külgazdasági szakán szereztem.
A Nagy László Általános Iskola és Gimnáziumban tanítottam 9 éven keresztül. Ezt követően hosszú éveket a versenyszférában töltöttem egy francia tulajdonú cég alkalmazásában, majd visszatérve a tanításhoz, a felnőttoktatásban szereztem tapasztalatot.
Jelenleg a Grassalkovich Antal Általános Iskola tanára vagyok főállásban, emellett óraadóként csatlakoztam a Karinthy csapatához.
A nyelvtudás átadásán kívül az a célom, hogy diákjaim megismerjenek, megszeressenek egy másik kultúrát.
Bízom a közös munka sikerében.

Schmidtné Késmárky Zsófia

Schmidtné Késmárky Zsófia

Németolasz szakos tanárként végeztem az ELTE-BTK-n. 2005 óta tanítom mind a két nyelvet és már sok diákot készítettem fel érettségire és nyelvvizsgára. 2023 őszétől lelkesen csatlakoztam a Karinthy Gimnázium csapatához.
A nyelvtanításnál fontos célom, hogy a diákoknak a gimnáziumi nyelvtanulás örömteli legyen és a későbbi életük folyamán is ebből tudjanak profitálni. Ebben törekszem minél jobb segítő, felkészítő lenni.

Városi Zsófia

Városi Zsófia

Matematika–biológia szakos tanárnak készülök, diplomámat 2024 januárjában fogom megszerezni az ELTE-n. Volt karinthys diákként az iskola légköre számomra nem ismeretlen, ugyanakkor a tanításban még nincsen sok éves rutinom, 2022-ben kezdtem óraadóként dolgozni az iskolában. Igyekszem az óráimon a közös gondolkodásra bíztatni a diákjaimat, szeretem látni, ha élvezettel és szívesen küzdenek meg a felmerülő problémákkal. A tanítás mellett a Matematika Összeköt Egyesület tagjaként részt veszek a Medve Matek munkájában, szabadtéri versenyek, nyári táborok szervezésében. Szabadidőmben szívesen játszom hangszeren, ezért néhány órámon előfordulhat, hogy a diákjaim találkoznak a zenével valamilyen formában.

Tolnai Katalin

Tolnai Katalin

Angol és német szakos tanár vagyok, egykori karinthys diák. 2023-ban diplomáztam az ELTE-n. Az egyetemi éveim során mindig tudtam, hogy az összefüggő tanítási gyakorlat keretein belül szívesen visszatérnék a Karinthyba, hogy azon tanárok szárnyai alatt szerezzek gyakorlatot, akiktől anno a tárgyi tudást, a tanulás és tanítás szeretetét és a pálya iránti motivációt és későbbi elköteleződést is kaptam. Így is tettem és most már diplomás tanárként csatlakozom a tantestülethez. Az óráimon szeretném azt a nyelvek iránt érzett szeretetet és érdeklődést közvetíteni, ami az évek során bennem is kialakult és egy olyan biztonságos, hatékony és magával ragadó nyelvi környezetet kialakítani, amiben a nyelvekkel újonnan ismerkedők bontogathatják a szárnyaikat, a gyakorlottabbak pedig elmélyíthetik a tudásukat és a nyelvi finomságokkal is megismerkedhetnek.

Bálint Ildikó

Bálint Ildikó

Csak nemrégen kezdtem tanítani, ugyanakkor hatalmas lelkesedéssel tervezem és tartom óráimat. Legfontosabb célom, hogy a tanítványaim jól érezzék magukat az óráinkon, és kellő bátorságot gyűjtsenek ahhoz, hogy a való életben is hatékonyan kommunikáljanak angol és/vagy spanyol nyelven. Szeretek játékos, kreatív gyakorlati feladatokat beemelni az óráimba, hiszen ezáltal indirekt módon sajátíthatunk el különböző nyelvi, illetve nem nyelvi készségeket. Úgy gondolom, hogy a lexikai és nyelvtani tudás csak egy bizonyos része a nyelvtudásnak, ezenfelül a hatékony kommunikáció és együttműködés, mások megértése és elfogadása mind részei annak, hogy magabiztos nyelvhasználókká váljunk.

McKayla Rose Jones

McKayla Rose Jones

Anyanyelvi angol tanár.

Oliveira-László Linda

Oliveira-László Linda

Magyar nyelv és iradolom szakos tanár.

Pallos Márta Kinga

Pallos Márta Kinga

Francia, történelem szakos tanár.

Deutsch Gabriella

Deutsch Gabriella

Angol szakos tanár.