TOK Exhibition 2021

Mi a TOK?

A Nemzetközi Érettségi programban a tudáselmélet (Theory of Knowledge, TOK) nevű tantárgy minden tanuló számára kötelező. Maga az elnevezés egybecseng a filozófiai egy ágának, az ismeretelméletnek angol elnevezésével, de mégsem ismeretelmélet vagy filozófia. Inkább egyfajta interdiszciplináris kitekintésre ad lehetőséget, amelynek központi kérdése az, hogy “Honnan tudjuk, amit tudunk?”. A program során a tanulók megismerkednek nyelvi, nyelvfilozófiai, pszichológiai, logikai, tudományelméleti, etikai, stb. alapfogalmakkal. A TOK mégsem a nyelvészet, a logika, a pszichológia, etika, stb. helyett van, inkább azt kívánja megmutatni, hogy mindaz a tudás, amit külön- külön - különböző emberek, különféle módokon - sajátítunk el, hogyan képez mégis valamiféle, az adott kultúrára jellemző egységet, és azt, hogy ennek az egységnek milyen sajátosságai, előnyei, hátrányai vannak.

A TOK célja, hogy lehetőséget adjon a tanulóknak az ismereteikre, szokásaikra vonatkozó reflexív gondolkodás elsajátítására. Ezt úgy éri el, hogy igyekszik tudatosítani azokat az eszközöket és módokat, amelyekkel tudásunkat megszerezzük, használjuk és átadjuk. Továbbá meg kívánja mutatni ezeknek az eszközöknek és módszereknek a korlátait és lehetőségeit. A TOK a gondolkodásmódunk evidensnek látszó alapjaira vonatkozó kérdések feltevésére ösztönöz.

Mi a TOK Exhibition?

A “TOK kiállítás” elkészítése kötelező feladat minden IB-s diák számára. Tavaly vezették be a programba, tehát ez az első év, hogy tanulóink ebben a formában mutatják meg a TOK-órákon elsajátított ismereteiket.
A kiállítás legfőbb célja a TOK tantárgy keretein belül megszerzett elméleti tudást a hétköznapi, vagy másképpen mondva “valódi” világról szerzett tudással összevetni.
A diákoknak 35 darab előre megadott kérdés közül kell egyet kiválasztani, és a kérdésre választ keresve megvizsgálni három tárgyat, amelyeket az őket körülvévő világból választanak ki, illetve ahhoz kapcsolnak, majd egy hosszabb kommentárban megfogalmazni tapasztalataikat.
A „tárgy” fogalma tágan értelmezendő, lehet fizikai tárgy, például egy labda, de lehet digitális tárgy is, például egy twitter bejegyzés. Fontos azonban, hogy a tárgynak legyen konkrét, meghatározott kontextusa, azaz egy fénykép egy bármilyen fekete macskáról nem megfelelő, viszont egy fénykép a diák saját házi kedvencéről már igen!
A “kiállítás” elnevezést azért kapta ez a feladat, mert a diákok a kiválasztott három tárgyat egy, az iskola által szervezett kiállításszerű rendezvényen mutatják be, mintegy kurátorai a saját tárgyaiknak ezen a bemutatón.

A járvány miatt elrendelt hosszú karantén nem tette lehetővé, hogy a kiállítást május végén megrendezzük az iskolában, ezért gondoltuk úgy, hogy egy virtuális kiállítás formájában tesszük elérhetővé a tanárok, szülők, diákok számára.

A kiállítás ide kattintva tekinthető meg