A Nemzetközi Érettségi Program iskolánkban

A Karinthy Frigyes Gimnázium volt az első középiskola Kelet-Európában, amelyet a Nemzetközi Érettségi Bizottság genfi központja hivatalosan elismert és feljogosított arra, hogy diákjait a Nemzetközi Érettségire (International Baccalaureate - IB) felkészítse.

A kétéves felkészítő programot 1992 őszén vezettük be iskolánkban, s első diákjaink 1994 májusában kiváló eredménnyel vizsgáztak, a világon a legjobb iskolai vizsgaátlagot érték el. Azóta is minden évben a világátlagot messze meghaladó teljesítményt nyújtanak!

A programban résztvevő tanulók elsősorban a Karinthy Frigyes Gimnázium diákjai közül kerülnek ki, akik felvételüket kérik ebbe az oktatási formába az érettségit megelőző két tanévre. Megfelelő tanulmányi eredmény alapján az iskola pedagógusai (a gyerek tanárai, osztályfőnöke, vezetők) döntenek, hogy a jelentkezőt alkalmasnak találják-e a programra. Más intézményekből is mód van a felvételre, ha az érdeklődő diák sikeresen leteszi a szintfelmérő vizsgát.

Az anyagi feltételek biztosításának módja szinte évente változó. A fővárosi illetve a kerületi önkormányzat 1992-óta folyamatosan támogatja a programot. Az induláshoz a Világbank FEFA pályázatán nyertünk jelentősebb összeget, és a Minisztérium is nyújtott támogatást. Sajnos ma már ezek nem elegendőek a költségek fedezésére, ilyenkor a szülőktől kell kiegészítést kérnünk. Az iskola szerény alapítványából csupán néhány kiváló tanulónak nyújthat részleges ösztöndíjat.

Az IB diplomát szerzett diákjaink mindegyike kiváló felsőoktatási intézményben folytatja a tanulmányait. Részben anyagi források hiánya miatt elsősorban Magyarországon, de felvettek tanulóinkat a Harvardra, a Sorbonne-ra, és számos más európai és amerikai egyetemre is.

A Karinthy Frigyes Gimnáziumban folyó oktatás iránti rendkívüli érdeklődés hatására mind a nyomtatott sajtó, mind az elektronikus média folyamatosan közöl információkat a nemzetközi érettségiről. Az iskola IB programjában szerzett tapasztalatokat felhasználják a közoktatás fejlesztésében, a hazai érettségi koncepciójának kidolgozásához, tanári továbbképzési programokban, hazai és küföldi konferenciákon tartott előadásokon stb.

Az IB-n angolul tanított tárgyak a Karinthy Frigyes Gimnáziumban


Vissza az IB kezdőoldalra