A Nemzetközi Érettségi elfogadottsága a felsőoktatási intézményekben

Elfogadottság a világ egyetemein

Néhány egyetem példája az ezerből. A hivatalos IBO honlapon részletesebb anyag is elérhető.

Nagy-Britannia
Az intézmények a felvételi döntéseiket egymástól függetlenül hozzák meg. A legszigorúbb az Oxford és a Cambridge. MIndkettőnél az összpontszám legalább 36 pont legyen és általában 6-os vagy 7-es osztályzatot kérnek egy vagy két emelt színtű tárgyból. A University of London gyakran kéri, hogy az emelt vizsgák legalább 6-os osztályzatúak legyenek, esetleg az egyik 7-es legyen a háromból.

Németország
Egyöntetű rendszer. Az összpontszám minimum 24 pont, minimum 4-es osztályzat minden tárgyból, emelt szint egy természettudományi tárgyból vagy matematikából, két nyelv a németen kívül.

Hollandia
Nincs külön felvételi vizsga, a VWO diploma jelenti a belépőt a felsőoktatásba, amivel egyenértékűnek fogadja el a holland kormány az IB diplomát.

Franciaország
Az IB diplomások felvételi vizsga nélkül mehetnek az egyetemekre.

Egyesült Államok
A Harvard felveszi azokat a tanulókat akik a teljes IB diplomával rendelkeznek és 6-os, vagy 7-es osztályzatot szereztek a három emelt színtű tantárgyukból. A Yale nemcsak felvételt, hanem két vagy három kreditet is ad azoknak a diákoknak, akik 6-os vagy 7-es eredményt értek el az emelt szintű tárgyaikból.

Elfogadottság Magyarországon

1992-ben, amikor a Nemzetközi Érettségi Programot bevezettük Magyarországon, még minden hazai felsőoktatási intézmény központi rendelet értelmében fogadta el nemzetközi érettségi bizonyítványt, és további vizsga nélkül felvette a diákot (függetlenül az eredménytől).

Az 1993-as felsőoktatási törvény hatására a következő évek során volt olyan intézmény, amely kikötötte, hogy milyen eredményt, osztályzatokat kell elérni ahhoz, hogy az IB pontszámot beszámítsák felvételi vizsgaeredményüknek.

1997 óta jogszabály mondja ki a Nemzetközi Érettségi Szervezet (IB) által kiadott érettségi bizonyítványoknak a magyar érettségi bizonyítvánnyal való egyenértékűségét.

A kétszintű érettségi 2005-ben történt bevezetésével a rendeletek a felsőoktatási intézmények hatáskörébe helyezték, hogy kérnek-e tantárgyi emelt szintű érettségit. Mára a legtöbb egyetem esetében legalább egy emelt szintű vizsga kötelező a felvételhez.

2013-ban a jogszabályi környezet változásai miatt az Oktatási Hivatal az emelt szintű IB vizsgatárgyak bevizsgálásához kötötte azt, hogy ezeket emelt szintű érettségiként lehessen elfogadni. Ez azt eredményezte, hogy több tárgy esetében csak egy bizonyos évtől lehetséges annak magyar rendszerű emelt szintű vizsgaként történő elfogadtatása.

2015 óta érvényes az IB program által használt 1-től 7-ig terjedő értékelési skálának a magyar százalékos értékekre való átszámításához használt táblázat (lásd lejjebb).

Tantárgyak középszinten történő beszámítása

A Nemzetközi Érettségi keretében középszinten (Standard Level) tett vizsgákat, valamint a be nem vizsgált emelt szintű tantárgyi vizsgákat az Oktatási Hivatal főszabályként középszintű érettségi vizsgának fogadja el:

Tantárgyak emelt szinten történő beszámítása

A 2013-ban és utána elvégzett bevizsgálás során az Oktatási Hivatal ellenőrizte a Nemzetközi Érettségi emelt szintű tantárgyainak követeményeit és vizsgáinak lebonyolítását, és a vizsgálat eredményeként a magyar rendszerben is emelt szintűnek fogadja el azokat. Ennek megfelelően a Nemzetközi Érettségi keretében emelt szinten tett tantárgyi érettségi 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es osztályzat esetében megadható az emelt szintű érettségiért járó 50 többletpont.

Az idegen nyelvi vizsgatárgyak: Language A: Literature (kivéve Hungarian A: Literature), Language A: Language and Literature és Language B esetében mindkét szint (Standard Level és Higher Level) magyar rendszerű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgának felel meg, így a tantárgyból a Nemzetközi Érettségi rendszerben szerzett 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es osztályzat esetében is megadható értük az emelt szintű érettségiért járó 50 többletpont.

Fontos azonban, hogy az oktatás nyelvének (gimnáziumunkban az angol nyelv) kivételével az emelt szinten beszámított idegen nyelvi érettségi vizsgaeredmény 60%-os eredmény felett sem egyenértékű államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, ezért ilyen jogcímen nem jár érte többletpont!

A bevizsgálási eljárások eredményeképpen emelt szintűként elismert Nemzetközi Érettségi vizsgatárgyak listája az alábbi táblázatban található:

IB vizsgatárgy Magyar érettségi vizsgatárgy Egyéb feltétel
Hungarian A: Literature Higher Level Magyar nyelv és irodalom -
Language A: Literature
Higher Level, Standard Level
Idegen nyelv -
Language A: Literature
Higher Level, Standard Level
Idegen nyelv -
Language B
Higher Level, Standard Level
Idegen nyelv -
Mathematics
Higher Level
Matematika -
Physics
Higher Level
Fizika -
Biology
Higher Level
Biológia 2015-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmény esetén.
Chemistry
Higher Level
Kémia 2015-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmény esetén.
Computer Science
Higher Level
Informatika 2015-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmény esetén.
Economics
Higher Level
Gazdasági ismeretek 2015-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmény esetén.
History
Higher Level
Történelem 2017-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmény esetén.
Geography
Higher Level
Földrajz 2017-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmény esetén.

A 2015 előtt szerzett IB érettségi eredmények emelt szinten való megfeleltetését a jelentkező a felvételi eljárástól függetlenül, külön eljárásban kérheti az Oktatási Hivataltól.

Az emelt szintű vizsgaként nem elfogadott tárgyak esetében emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény megszerzésének további lehetőségei:

A Nemzetközi Érettségi értékelési rendszerének átszámítása magyar rendszerű százalékos értékelésre

Az Oktatási Hivatal által alkalmazott átszámítási képlet a külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola érettségi értékelését az elégséges szint alsó küszöbértékétől a maximum értékig nyújtja el. Az IB által szervezett tantárgyi vizsgákon 1-től 7-ig osztályoznak, az elégséges szint alsó határa 2. Ennek megfelelően az egyes IB osztályzatokhoz a magyar rendszerben az alábbi érettségi százalékok és a vizsga szintjétől függően az alábbi osztályzatok rendelhetők (az értékelési rendszerek eltérése miatt az osztályzatok csak tájékoztató jellegűek):

IB osztályzat Felvételi pontszám
2015-től
Magyar osztályzat
emelt szint
Magyar osztályzat
középszint
7 100 5 5
6 85 5 5
5 70 5 4
4 55 4 3
3 40 3 3
2 25 2 2
1 - - -

Jelenleg tehát a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Nemzetközi Érettségit tevőknek ugyanúgy lehetőségük van iskolai bizonyítványokból és a Nemzetközi Vizsga eredményéből tanulmányi pontokat számítani, mint a magyar rendszerből érkezőknek, és tanulmányaikat a legjobb magyarországi egyetemeken folytatni.

Mivel a fent közölt adatok az idők során változhatnak, javasoljuk, hogy mindenképp olvassa el az aktuális felvételi eljárásra vonatkozó részleteket a www.felvi.hu oldalon is.


Vissza az IB kezdőoldalra