Diplomakövetelmények

A Diploma Program hat tantárgycsoportból áll, a Karinthy Frigyes Gimnáziumban a következő tárgyakat lehet választani:

1. csoport, Anyanyelv: magyar, angol

2. csoport, Idegen nyelv: angol, német, spanyol, francia, orosz

3. csoport, Társadalomtudományok: történelem, közgazdaságtan, pszichológia

4. csoport, Természettudományok: fizika, biológia, kémia, számítástechnika

5. csoport, Matematika

6. csoport, Művészetek és szabadon választható tantárgy a 2-5. csoportokból. Esetleg vizuális művészet, film.

Minden diáknak hat tantárgyat kell választania, minden egyes tantárgycsoportból egyet, ezek mindegyikéből érettségi vizsgát is kell tennie. Legalább három tárgyat (de maximum négyet) emelt szinten, a többit középszinten kell választani.

Ezek mellett további három követelményt kell teljesíteni:

A vizsgák nyelve angol, spanyol vagy francia lehet. (Magyarországon ezért csak kéttannyelvű gimnáziumban készülhetnek fel erre az érettségire.)

A vizsgán a teljesítményt 1-7-ig terjedő osztályzatokkal értékelik. A hat tantárgyból és a tudáselméleti és hosszú esszékre kapható további 3 pontból maximálisan 45 pont érhető el. A diplomához minimum 24 pontot kell kapni.


Vissza az IB kezdőoldalra