Új tanáraink a 2022/2023-as tanévben

Szőke Noémi

Szőke Noémi

14 év irodai munka után döntöttem úgy, hogy a gyakorlatban kipróbált nyelvtudásomat a közoktatásban tanulók oktatásában szeretném hasznosítani. Olyan intézményt kerestem, ahol pedagógusként autonóm, alkotó, kísérletező módon a diákokkal együtt fedezhetjük fel a német nyelv logikáját, szépségeit, mélységeit.
A nyelvtanulásra mint eszközre tekintek, ami nem csak a valós tudáshoz, a nyelvvizsgához, jobb elhelyezkedési lehetőségekhez juttatta el eddigi magántanítványaimat. Fontos, de még fontosabb, amit a próbálkozások során és a hibáikból tanultak önmagukról.
Az idegen nyelv tanulása az önkifejezés egy módja számomra. Végtelen folyamat, amelyben különféle minket érintő és érdeklő témákról gondolkodhatunk, bátran megoszthatjuk egymással tapasztalatainkat, és érzéseinket is.
A közös sikerhez azzal tudok hozzájárulni, hogy elvárásaimat előzetesen egyértelműen, és átlátható módon kommunikálom, a tananyagot bárki számára követhetően rendezem, személyre szabom, következetes ellenőrzési és értékelési formákat alkalmazok.
A motivált és bizalmi légkör megteremtésének érdekében olyan módszertanokat alkalmazok, amelyek megkönnyítik és - kitartó tanulással, gyakorlással - bárki számára lehetővé teszik a követelmények teljesítését.

Seres Attila

Seres Attila

Fizika-német tanári szakos hallgató vagyok az ELTE-n, minek révén lehetőséget kaptam, hogy óraadóként magyar és német nyelven fizikát tanítsak a Karinthban. Nagyon szeretem a fizikát, a fizikus gondolkodásmódot és a németet is mint idegen nyelvet. E kettő hasznos és érdekes ötvözetének tartom a kéttannyelvű oktatást, melynek nagy lelkesedéssel vágok neki. Szeretnék a fiataloknak a német nyelv által kis hazánkon kívül is használható szaktudást, a szaktudással együtt pedig szemléletet, gondolkodásmódot is átadni.

Padányi Ádám

Padányi Ádám

Matematika, történelem és digitális kultúra tantárgyakat tanítok a Karinthyban a 2022-es évtől kezdve. Már régóta fontosak ezen tantárgyak számomra, ezért pedagógiámnak egyik fontos célkitűzése az, hogy megszerettessem a diákokkal, és megmutassam melyik tantárgyban milyen szépség és érdekesség fedezhető fel, még ha néha dolgozni is kell azon, hogy ezekre fény derüljön.

Molnár László

Molnár László

Már korai tanulmányaim alatt is mindig az informatika és az angol nyelv fortélyai foglalkoztattak engem leginkább, viszont az oktatás is érdekelt, így lettem tanár. Ezen tárgyakból szeretném felkelteni diákjaim érdeklődését, illetve lelkesedésemet továbbadni.

Varró Anna

Varró Anna

Amikor pár évvel ezelőtt, lelkes egyetemi hallgatóként egyszer órát látogattam a Karinthyban, még fogalmam sem volt, hogy egyszer majd itt fogok tanítani. A gyakorlataimat a Leövey Klára Gimnáziumban végeztem, majd tettem egy rövid kitérőt Barcelonába, ahol Erasmus szakmai gyakorlat keretében fél évig angolt tanítottam. Teljesen véletlenül hozta úgy a sors, hogy mégis itt kezdhetem el pályafutásomat, immár végzett tanárként. Angol-magyar szakosként külön öröm számomra, hogy mindkét tárgyamat taníthatom, sőt, az IB keretein belül angolul is tarthatok irodalmat. Nagy kihívás lesz, de izgatottan várom a közös munkát!

Orosz Dávid

Orosz Dávid

Angol-történelem szakos középiskolai tanár vagyok. 2010-ben, én is a Karinthy falai között végeztem az 1 hónapos, külső tanítási gyakorlatomat. Drixler Ildikó tanárnő kezei alatt tanulhattam a történelem angol nyelven történő tanítását. Most, lehetőséget kaptam, hogy már Karinthys tanárként oktathassam a diákságot A történelem angol nyelven az nemcsak egy extra angol óra, hanem kalandozás a múlt és a kultúra mikrokozmoszában. Örülök, hogy itt lehetek!

Fellegi Krisztián

Fellegi Krisztián

Spanyol, angol szakos tanár vagyok. Az ELTE-n végeztem. Federico Fellini (olasz filmrendező) azt mondta egyszer, hogy "Minden új nyelv új világlátással ajándékoz meg." Úgy sejtem, hogy a Karinthy-s diákokat nem kell félteni az angol nyelvet illetően. Én azon szeretnék itt munkálkodni, hogy többen a spanyol nyelven keresztül váljanak még színesebb, teljesebb emberekké.

Dr. Gönye Anikó

Dr. Gönye Anikó

Német- magyar szakos tanári diplomámat az ELTE-n és a Károli Gáspár Református Egyetemen szereztem. Külkereskedelmi szakos közgazdászként lehetőséget kaptam a Karinthy Frigyes Gimnáziumban arra, hogy a magyar és a német mellett a gazdasági ismeretek tantárgyat is taníthassam. Munkám során mindent megteszek azért, hogy a tanulók minél sikeresebben elsajátítsák és minél jobban megszeressék az általam tanított tárgyakat.

Balogh Gergő

Balogh Gergő

Biológia

Anyanyelvi tanárként iskolánkba érkezett Amy Seibert és Joshua Butt.