Nemzetközi kapcsolataink
 
(lásd még: http://www.karinthy.hu/pages/international/index_en.html )


 

 


Rendkívül fontosnak gondoljuk, hogy mind a diákjaink, mind a tanáraink lehetôséget kapjanak más országok, népek, kultúrák megismerésére.

Abban is biztosak vagyunk, hogy ez az ismeretszerzés ma már nem csak a könyvekbôl, az iskolapadban vagy a képernyô elôtt ülve történhet. Számos maradandó kapcsolat létesítésére volt már módunk európai és egyesült államokbeli iskolákkal, amelyek során a tanulóink külföldi .- atalokkal találkozva érdekes személyes élményeket és hasznos tapasztalatokat gyűjthetnek. Évrôl évre szervezünk egykét hetes csereprogramokat, tanulmányi kirándulásokat, amikor rendszerint a saját iskolabuszainkkal utazunk kedvezményes áron. Ezek során Nagy-Britannia, Németország, Dánia, Hollandia, Franciaoszág, Kanada, Norvégia, Olaszország, Spanyolország, Finnország, Szlovénia, Kárpátalja, Erdély és az U.S.A. volt a cél. Télen több ízben sítúrán vettünk részt Szlovákiában és Ausztriában.

1. Vendégek, kiemelkedô események - VIP Guests


- Járt az iskolánkban Bill Gates a Microsofttól. Nálunk írt alá egy szerzôdést Fodor Gábor művelôdési és közoktatási miniszterrel, amely alapján mind a mai napig az oktatásban részt vevôk, tanárok, diákok kedvezményes akciókban részesülhetnek, a piaci ár húsz százalékáért vagy éppen ingyen jutottak, jutnak hozzá különbözô Microsoft anyagokhoz. A kép ennek a látogatásnak a során készült.

Bill Gates, Fodor Gábor Bill Gates, Fodor Gábor

- Amerikai nagykövetekAmerican Ambassadors, Ronald S. Lauder (1988.) és

 

 

April Foley (2006.)

különbözô programok kapcsán jártak az iskolánkban.

 

Mark Palmer, akit mint "rendszerváltó nagykövetet" emleget ma már a történelem, meghívta a New York-i csereprogramban résztvevô diákokat a rezidenciájába 1989-ben is (a hátsó sorban látható csokornyakkedõvel, mint mindig).

Írország oktatási minisztere is vendégünk volt. - Minister of Education of Ireland

- A texasi Fort Worth (Budapest testvérvárosa) polgármestere a városában több éven át zajlott nagyszabású diákcsere program révén került kapcsolatba az iskolánkkal 1989-ben. A jobb oldali fotó a Karinthy Gimnáziumban készült a két város vezetôjével. Az alsó, Texasban készült képen Bob Bolen polgármester balról a harmadik, Bielek József, Budapest elsô embere pedig jobbról a harmadik

- Mayor of Fort Worth Texas, Bob Bolen and Mayor József  Bielek of Budapest 

 

.

- A British Council, Nagy-Britannia kulturális intézete, a két tanítási nyelvű program magyarországi beindítása idején államközi szerzôdéssel támogatta az iskolánkat is, vezetôi nagy figyelmet szenteltek a gimnáziumunknak. Külön említést érdemel Sir Kieth Dobson igazgató, aki a rendszer kezdeteinél igen nagy szerepet játszott, szinte személyes ügyének tekintette az iskolánk programját. Az Egyesült Királyságban is méltatták az érdemeit (a királynô lovaggá ütötte), amelyek között a magyaroszági tevékenysége kiemelkedett.
- Director of the British Council Sir Kieth Dobson and other representatives

- Egészen különleges esemény volt, amikor 1956. október 23-a tiszteletére Magyarország londoni nagykövetsége ünnepséget rendezett az ötvenedik évfoduló idején a brit Parlament épületében (Portcullis), ahol megnyitottak egy -56-os fotókiállítást is. Szónokok voltak Tony Blair brit miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök és Mandur László, az Országgyűlés alelnöke, akik a forradalom jelentôségérôl beszéltek. Részt vettek brit politikusok, képviselôk, újságírók, Andrew Miller, a Brit Parlament Magyar Baráti Csoportjának elnöke és Szombati Béla, Magyarország londoni nagykövete. Internetes és telefonos öszszeköttetés létesült a londoni St. Francis Xavier College és a Karinthy Gimnázium diákjai között, akik egy brit moderátor, a Londoni Egyetem (LU) tanára segítségével beszélgettek -56 helyérôl, jelentôségérôl a magyar és a világtörténelemben, és arról, hogy ma mit is jelent nekik mindez. Így lehetôvé tették, hogy mindkét iskolában élôben meghallgassák, ami a brit Parlamentben elhangzott, és utána a diákok még kapcsolatban maradtak egymással és a moderátorral. Olyan iskolákat választottak, amelyek rendelkeznek az alapvetôen szükséges felszerelésekkel, és olyan gyerekek járnak oda, akik érdeklôdôek, nyitottak, vannak ismereteik 56-ról, és ahol a magyarok is nagyon jól beszélnek angolul. A rendezvény minden szinten kiválóan sikerült, a háromoldalú kapcsolat működött a londoni Parlament és az ottani iskola, valamint a Karinthy Gimnázium között, és a diákok az elôre tervezettnél is lényegesen hosszabb idôt -csevegtek- egymással és a brit résztvevôkkel a világháló segítségével.

 

2. A tanárok alap- és továbbképzése külföldön – Teacher training programmes

Az iskolai munkánkat meghatározza, hogy tanáraink idegen nyelvi tudása, képzettsége igen magas színvonalú.

- A magyaroszági angol két tanítási nyelvű program beindulásának hírét dr. Medgyes Péter, az ELTE tanára szinte azonnal eljuttatta a Los Angeles-i egyetemre a téma világszerte elismert szakértôjéhez, nagyhírű professzorához, Russ Campbellhez, aki pár hónap múlva, 1988 márciusában már meg is látogatta az iskolánkat, és kérdezte, miben segíthetne. Egyértelmű volt a válasz: a tanárképzésben. A két tanítási nyelvű oktatás sikere (azóta is minden iskolában) szinte csak azon múlik, hogy vannak-e megfelelô szaktárgyi és nyelvtudással rendelkezô tanárok. A következô évben már létrejött az egyezmény az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a University of California Los Angeles (UCLA) között, hogy a budapesti Természettudományi Kar hallgatói (matematika, fizika, biológia stb. szakosak) a tanárképzésük és tanítási gyakorlatuk egy részét az amerikai egyetemen, illetve ottani középiskolákban folytathassák ösztöndíjas program keretében. Gróf Andrea, Poór István és Tasnádi Anikó járt ott, akik jelenleg is tanáraink.

- A Karinthyban a szaktárgyaikat angolul tanító tanárok túlnyomó többsége az egyetemi alapképzése során speciális diploma-kiegészítô program hallgatója volt, mert vagy a fent említett lehetôséggel élhetett, vagy pedig a következô évben Nagy-Britanniával, University of Bristol, is létrejött megállapodás révén jutott el Angliába. Azóta is hűséges karinthys Bruder Györgyi, Cserép Szilvia és Hutai László.

- Számos tanárunk a két tanítási nyelvű oktatás és az IB Program beindításakor intenzív felkészítô képzésben vett részt Nagy-Britanniában (Colchester, University of Edinburgh, Henley upon Thames).

- Tanári ösztöndíjakat nyerve pedagógusaink néha több évet is töltöttek angol nyelvterületen (Fulbright, Soros stb. programok).

Fulbright ösztöndíj – Fulbright scholarships - egy-egy éves tanárcsere program az U.S.A.-val (kiemelve a jelenleg is a KFG-ben dolgozókat)

  1989–1990: Sas Annamária – Texas
1990: Dr. Bognár Anikó Fulbright Scholarship, iskolavezetôknek nyáron – New York (City)
1990-1991: Dvornik (Gergely) Zsuzsanna – California
1994–1995: Szabadkai Bernadett – California

1992–1993 &1993–1994: Fehér Margit – Florida
1992–1993: Papp Lajos – Colorado
1993–1994: Szili Ágnes – Washington
1996–1997: Sándor Éva – Virginia
1999–2000: Fekete Mónika – Virginia
2005–2006: Király Teodóra – Minnesota

 

3. Rendszeres diák programok – Regular student exchange programmes

Ezeknek a csereprogramoknak az a lényege, hogy a gyerekek egymás családjánál laknak, így sokkal jobban megismerik a másik országbeliek hétköznapi életét, kultúráját.

Összehasonlíthatatlanul nagyobb élményt, mélyebb kapcsolatot eredményeznek az ilyen látogatások, mintha csak turistaként utaznánk el egy országba.

New York City - 1988-2003: Ronald S. Lauder Alapítvány (diákcsere-programja) - évente 5-15 diákunk körülbelül az elsô félévet New Yorkban, az amerikai cserediák pedig a második félévet töltötte Budapesten, a Karinthy Frigyes Gimnáziumban. A képen a karinthys diákok a washingtoni Capitolium lépcsôin állnak, Tom Lantos amerikai szenátor (jobbról a második) és az alapítványt tevô Ronald S. Lauder nagykövet (jobbról a negyedik) társaságában.

- -NATO-csere- az U.S.A. Nyugat-Németországban állomásozó katonatisztjeinek családjával 1989-tôl éveken át tartott.

U.S.A., Texas, Fort Worth - A South West High School diákjaival kb. 30-30 diák vett részt a csereprogramokban egy-egy hónapra.

U.S.A., Kansas, Wichita majd Chicago iskoláival 1992-tôl tízszer is, alkalmanként 1-2 hónapos diákcserét szerveztünk a késôbb nálunk tanárként is egy évet eltöltô Brian Pantle lelkes szervezômunkájára építve.

Toronto - Upper Canada College, Dr. Fejér Béla ösztöndíjában részesültek diákok, amely két évre minden kiadásukat fedezte. Hatan érdemelték ki ezt a lehetôséget 1992 és 2003 között.

Norvégia - Sandefjord Videreglende Skole-val 1994-2000 között voltak a csereprogramok, amelyek során természetesen angol volt a kommunikáció nyelve. Sok diák vett részt az International Baccalaureate programban mindkét országban.

Slovenia, Maribor és Ljubjana 1999- tôl közös iskolai programjaink (dráma, művészetek, zenei elôadások) vannak.

Frankenthal (Rheinland-Pfalz) - Albert-Einstein-Gymnasium 1988 óta a mindenkori 11. évfolyamos tanulók vesznek részt a diákcserében. A program németországi segítô tanárai: Oliver Spuller (az Albert-Einstein- Gymnasium testnevelés szakos, magyar származású tanára. 1988-ban ô kereste meg iskolánkat, és indította el a cserekapcsolatot, nyugdíjazásáig szervezte a cserét) Hans-Werner Amman (nyugdíjba vonulásáig évrôl évre kísérte a diákokat Magyarországra) Christina Hagen (O. Spuller nyugdíjazása óta ô a csere németországi házigazdája, magyar esteket szervez a gimnáziumban, és így reklámozza a magyarországi cserekapcsolatot. Fáradozásaiért megkapta a Karinthy Frigyes Gimnázium emlékérmét.

Babenhausen (Hessen) - Bachgauschule 1989 óta a mindenkori 12. évfolyamos diákjaink vesznek részt a programban. A kapcsolat Hartai Sándor igazgató úr személyes ismeretségének köszönhetôen jött létre. A babenhauseni iskolavezetés maximális támogatását élvezte és élvezi a csereprogram. Thomas Bergsträßer - nyugdíjba vonulásáig a babenhauseni iskola igazgatója, többször is járt iskolánkban. Franz Fischer - nyugdíjba vonulásáig a babenhauseni iskola igazgatóhelyettese, többször vezetett diákcsoportot gimnáziumunkba. A két iskola közötti kapcsolat elmélyítéséért megkapta a Karinthy Frigyes Gimnázium emlékérmét. Claudia Matthias - a babenhauseni iskola angol-vallás szakos tanára. A magyarországi csereprogram koordinálásával bízták meg. Szinte minden évben ô a németországi csoport egyik kísérô tanára.

Zadar - kialakulófélben van a testvérkapcsolat egy horvátországi középiskolával, ahol szintén DSD-képzés folyik. Egy cserét már lebonyolítottunk a 2005/06-os tanévben. Az akkori 10. E osztály tizennégy fôs csoportja utazott, illetve fogadott vendégeket. A csereprogramot közös projektmunkával kapcsoltuk össze, melynek témája: -Magyar nyomok Zadarban-, illetve -Horvát nyomok Budapesten-.

- Az IDB nemzetközi kapcsolatai 2003 és 2004-ben az iskola diákönkormányzatának képviselôi Csíkszeredában a Márton Áron Gimnázium diáktanácsához utaztak (ez az ottani diákönkormányzat). A program középpontjában a két iskola diákönkormányzati munkájának összehasonlítása állt.

- Nulladikosok útja Nagy-Britanniába. Több mint egy évtizedes hagyomány már, hogy a nulladik év után az Angol Két Tanítási Nyelvű Program diákjait elvisszük Angliába vagy az utóbbi években Skóciába, hogy közvetlen tapasztalataik révén jobban megismerkedhessenek a célnyelvi ország kulturájával.

 

4. Külföldi tanárok a Karinthyban Foreign teachers in Karinthy

A két tanítási nyelvű programhoz szervesen hozzátartozik, hogy legalább egy anyanyelvi tanár dolgozzon az iskolában. Az angol tagozaton ez a szám inkább három és tíz között változott. Fontosnak tartjuk, hogy különbözô dialektusokat is megismerjenek a tanulóink, így örömmel vettük, hogy az évek során az oxfordi angoltól kezdve a diákoknak volt módjuk találkozni skót, ír, amerikai, ausztrál és kanadai angollal is. Hasonlóan sokfelôl érkeztek tanárok a német képzésbe. Kormányközi szerzôdésnek köszönhetôen tizenhat éve vannak német vendégtanárok Magyarországon (iskolánkban tizenkét éve). Jelenleg összesen harminchét tanár dolgozik ennek a programnak a keretében Magyarországon, általában nemzetiségi és két tannyelvű gimnáziumokban. A Külföldi Oktatásért Felelôs Központ (Zentralstelle für Auslandschulwesen) támogatja a szaktantárgyak idegen nyelven való oktatását is, ezért számos továbbképzést szervez a célnyelven oktató tanárok számára.

 

5. Ösztöndíjak - Scholarships

Több ösztöndíj programban is részt vehetnek a tanulóink, mind a gimnáziumi éveik alatt (ld. 3. pont), mind az érettségi után, külföldön folytatva egyetemi tanulmányaikat, például az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Japán kiváló egyetemein.

Külföldi egyetemekre felvett tanulóink

 

6. Külföldi egyetemisták, oktatók tanulmányi programjai a KFG-ban – Foreign university students’ and teachers’ programmes

Számos egyetem különbözô szakos hallgatói végezték/zik tanulmányi gyakorlataikat, írták szakdolgozataikat, tanulmányaikat az iskolánkban/ról.

- A Testnevelési Egyetem angol nyelven tanuló, sok országból való külföldi diákjai (például Kanadától Norvégián át Ciprusig) a tanítási gyakorlóévüket itt töltik, az Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozat tanulóival, Budai László vezetôtanár irányításával.

- Olaszországból (University of Padua) diplomamunkáját író egyetemista a két tanítási nyelvű oktatást az iskolánkban tanulmányozta, a teljes tanév tapasztalatait foglalta össze a dolgozatában.

- A San Francisco University Dual Diploma Programja keretében 2002-tôl amerikai diákok végezték pedagógiai gyakorlóévüket a gimnáziumunkban. Óralátogatásokon, konzultációkon, elôadásokon, ismertetôkön, iskolán kívüli programokon vettek részt.

- A Trinity International University of Chicago egyetemrôl a leendô tanárok és tanítók más kultúrák oktatási rendszerével ismerkednek az iskolánkban, mert egyik professzoruk évek óta részt vesz karinthys diákcsere programok lebonyolításában. Felismerte azt is, hogy a gimnázium ideális partner egy ilyen programban. (A képen a résztvevôk 2005-ben.)

- Az amerikai University of California Los Angeles kiváló doktorandusza (Patsy Duff) és tanárai éveken át tanulmányozták az iskola életét, diákjainak tudását, fejlôdését (ld. www.karinthy.hu). Tapasztalataikat a szakmai sajtóban és könyv formájában publikálták. Követô tanulmányaik révén jelenleg is folyamatos a kapcsolat.

- A kaliforniai University of the Pacific pszichológia professzora (Judy van Hoorn) tanulmányútjai alatt interjúsorozatot, felméréseket készített az iskola diákjaival, tanáraival éveken át nyomon követve a változásokat (ld. www.karinthy.hu/ pages/media/hu). Tapasztalatait a szakmai sajtóban és könyv formájában publikálta.

 

7. ENSZ-Modell (MUN) programok – Karinthy Model United Nations Programme (Kar-MUN)

A diákok az ENSZ szervezetét, feladatait, tanácskozási és döntéshozatali rendszerét ismerik meg, és azt modellezik az üléseik során - természetesen angol nyelven. Ez a program nagyon népszerű szerte a világban akár egyetemisták között is, ezért pár éve már a Karinthyban is szervezzük, egyre nagyobb nemzetközi népszerűségre szert téve. Sándor Éva tanárnô lelkesíti a diákokat, és szakkör keretében készíti fel ôket erre az igazán komoly feladatra.
Tanulóink részt vettek MUN konferenciákon az alábbi helyszíneken:

  Németország, Berlin, J. F. Kennedy School - 1998-2006 évente
Lengyelország, Varsó - 2004., 2006.
Hollandia, Leiden - 2003., 2004., 2005., 2006.
Karinthy-MUN - 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011.

ld.: http://www.karinthy.hu/pages/karmun/index.html

 

8. Nemzetközi érettségi – International Baccalaureate

ld: www.karinthy.hu/pages/ib/hu


9. A bécsi csere – Vienna exchange

Diákjaink a világ számos országába utazhattak már Németországtól Nagy Britannián és Spanyolországon át az USA-ig, részt vehettek csereprogramokban, de éppen a szomszédos Ausztriával ez eddig nemigen sikerült. Most végre Bécs egyik legjobb gimnáziumának magyar származású némettanára (!) segítségével elindulhatott egy ígéretes kapcsolat. 2008. szeptemberében 22 karinthys utazott Bécsbe, a Goethe-Gymnasiumból (www.goethegymnasium.at) pedig 2009. áprilisában viszonozták a látogatást.
(http://www.bp18.hu/kerulet/hirek/index.php?newswf2_id=7039&newswf2_action=search )

A részletes beszámolót, az együtt összeállított könyv anyagát ld.:
http://www.goethegym.asn-wien.ac.at/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=72:ein-blick-nach-osten&catid=41:projekte&Itemid=66


10. Dán látogatás 2011. márciusában. – Danish visitors

Aabenraa Statsskole (http://www.statsskole.dk)  2. C osztálya magyaroszági tanulmányi kirándulása keretében látogatta meg az iskolát és számos tanítási órát énekből, biológiából és angolból.





11. Amerikai diákok önkéntes munkája a kerületben – American Volunteers


Bár 2011. az Önkéntesség Európai Éve, a Karinthy Frigyes Gimnáziumban és a SOFI-ban (Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény) segítő fiatalok most az Amerikai Egyesült Államokból érkeztek, 23-an egy középiskolából Indiána államból.

A helyszín a Karinthy és a Havanna lakótelepen működő SOFI (Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény). A tevékenységek között szerepel az iskola udvarának kerítésfestése, bicikliszerelés, pillekőbútorok építése és a SOFI-s alsós diákoknak játszóház, kézműves foglalkozás tartása.

A diákoknak remek lehetőség, hogy személyes kapcsolatot alakítsanak ki amerikai társaikkal, megismerjék milyen a közösségi önkéntesség nekünk magyaroknak és a külföldieknek, s nem utolsó sorban az iskolai önkéntes munka részeként is tekinthető ez a pár nap. A magyar diákok az egyik este meghívják az amerikaiakat magukhoz családi vacsorára, hogy ezzel is közvetlenebbé tegyék a hangulatot.

23 enthusiastic American students from Culver Academies in Indiana State have come to do voluntary work for days in the Karinthy Frigyes High School and in the SOFI (Special Institution for Education and Development).

"Eligazítás" az önkéntes munka megkezdése előtt a Karinthy Frigyes Gimnázium aulájában.


Kerítésfestés a Karinthy Frigyes Gimnázium udvarán - amerikaiakkal együtt.


Udvartakarítás együtt.

12. Látogatás Ukrajnában - Visit in Ukraine (Kiev, Lvov)

Tizenegy karinthys diák látogatott el Ukrajnába 2012. március 31. és április 6. között. Kijevbe és Lvovba utaztak, ahol sok remek élményben volt részük.

13. Részvétel a MintMUN-on Minszkben

Karinthys diákok Jéri Lilla tanárnő vezetésével részt vettek a Minszkben megrendezett MintMUN-on.