A HÚSZÉVES JUBILEUM ALKALMÁBÓL

AZ ISKOLA TÖRTÉNETÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA

(A Budapest XVIII. kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzat Városkép címû lapjában 2006. szeptemberében megjelent cikk felhasználásával)

1986 szeptemberében kezdõdött meg a tanítás egy szép új iskolában a XVIII. kerületben, Pestszentlõrincen.

Hartai Sándor lett az igazgatója (2001. augusztus végéig) az akkor még Állami Gimnáziumként ismert intézménynek a Thököly utcában. Az iskola 1989-ben vette fel Karinthy Frigyes nevét.

1987 szeptemberében indult el a két tanítási nyelvû oktatás Magyarországon, kísérleti jelleggel öt gimnáziumban, itt magyar-angol programmal, dr. Bognár Anikó igazgatóhelyettes vezetésével (jelenleg is az õ irányításával mûködik).

1989-ben már a nemzetközi érettségi (International Baccalaureate - IB) bevezetését tervezték az iskolában, de a Minisztériumban is, mint a lehetõ legjobb megmérettetést a két tanítási nyelvû program végén. A svájci központ méltónak találta a gimnáziumot ennek a rendkívül igényes vizsgarendszernek a mûködtetésére elsõként és egyetlenként Ausztriától keletre - csakhogy nem voltak meg az anyagi feltételek.

1992-ben az iskola részt vett a Felzárkózás az Európai Felsõoktatáshoz Alap pályázatán harmincnégy egyetem mellett, amelyekbõl kilenc egyetem és a KFG nyert. Elkezdõdhetett a kétéves program, hogy mintaként szolgáljon a magyar közoktatás fejlesztéséhez.

1992-ben érettségizett az elsõ két tanítási nyelvû évfolyam. Akkor is, azóta is a legtöbb diák a felsõoktatás legrangosabb hazai és külföldi intézményeiben folytatja a tanulmányait, az ország legjobb középiskoláihoz hasonlóan. (Ld. még az Angol két tanítási nyelvû program c. fejezetben.)

1994-ben indult a négyéves német két tanítási nyelvû oktatás.

1994 májusában az International Baccalaureate Programban az elsõ évfolyam kiváló eredménnyel érettségizett. Azóta már számos tanáruk az IB Szervezet vizsgáztatója is. (Ld. még az Nemzetközi érettségi program c. fejezetben.)

1995-tõl már az Európa Tanács és az Európa Unió szakértõi is felfigyeltek a két tanítási nyelvû program eredményeire, nemzetközi rendezvények sorában elõadóként, tanácsadóként számítottak az iskola vezetõinek, tanárainak a tapasztalataira.

2001 szeptemberében Hutai László lett az iskola igazgatója, aki 1990-ben biológia-földrajz szakos tanárként került a gimnáziumba, és azóta is angolul tanítja a tantárgyait. 1994 novembere óta volt igazgatóhelyettes.

2004-ben bevezették Magyarországon az új, kétszintû érettségit, amelyben sokat hasznosítottak az IB rendszerébõl.


A gimnáziumban a változatos programokkal mindig arra törekszenek, hogy a gondolkozásra, kultúrákra, embertársaikra nyitott és azokat megértõ, aktív, segítõkész, kreatív, a tanulmányaik révén alaposan felkészült diákokat neveljenek. Fontosnak tartják, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában, hogy a bennük lévõ pozitív képességeiket a lehetõ legnagyobb mértékben kibontakoztathassák, és egy életen át fejleszteni tudják.

Nagy hangsúlyt kap a külföldiekkel való személyes kapcsolat. A kezdetektõl igen sok angol és német anyanyelvû tanár dolgozott itt, míg magyar tanáraik brit, amerikai, német egyetemeken is tanulhattak. Számtalan diákcsere program zajlott Ausztriától Kanadáig, a néhány napostól a több évre szólóig. Állandó munkakapcsolatuk volt British Council-lal, az amerikai U. S. Information Service-szel, a német Külföldi Oktatásért Felelõs Központtal (Zentralstelle für Auslandschulwesen), alapítványok jóvoltából pedig tizenöt éven át tucatnyi amerikai, kanadai és brit gimnáziumban tanulhattak a diákjaik, taníthattak tanáraik.

A külföldi és a magyar felsõoktatással való folyamatos együttmûködés a gimnázium életének szerves része az indulás óta mind a diákok, mind a tanárok számára. Ilyen intézmények például a Los Angeles-i UCLA, a San Francisco-i University of the Pacific, a University of San Francisco, a finn és holland egyetemek, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Veszprémi és a Szegedi Tudományegyetem.

A Karinthy Gimnázium tanárai sok elismerésben részesültek mind a kerületben, mind országos szinten. (Ld. még a Díjak, elismerések c. fejezetben.)

 

Riporterek megkérdezték az iskola vezetõit: "Mire a legbüszkébb a húsz évvel kapcsolatban?"

Hartai Sándor címzetes igazgató, a kerület díszpolgára: "Azt tartom sikernek, hogy az eltelt húsz évben a gimnázium vezetése és tantestülete a kor követelményeit figyelembe véve folyamatosan képes volt a megújulásra."

Hutai László igazgató: "Számomra az iskola pedagógiai munkájának egyik legfontosabb fokmérõje, hogy öregdiákjaink jóval az érettségi után is örömmel járnak vissza az iskolába önkéntes segítõként, hogy például a számítógépes rendszer karbantartásában, a programok szervezésében, a táborok lebonyolításában felbecsülhetetlen értékû segítséget nyújtsanak régi tanáraiknak."

Dr. Bognár Anikó igazgatóhelyettes: "Arra vagyok talán a legbüszkébb, hogy olyan iskolát sikerült létrehozni, ahol mind a tanárok, mind a diákok jól érzik magukat (általában), és amelyet mind itthon, mind külföldön ismernek, sõt elismernek."

 

Megkérdeztek az iskoláról volt és jelenlegi diákokat:

      Zemplén A. Gábor Ph. D. volt tanuló: "Egy nagy hagyományú, de konzervatív általános iskola után igazi felüdülés volt egy új, liberális szellemû gimnáziumban tanulni, ahol a tanárok komolyan vettek minket - és így mi is komolyan vehettük magunkat. Nem kellett (nagyon) lázadni, és így megtanulhattam, hogyan lehet közös álláspontokat kialakítani a különbözõ érdekek figyelembe vételével - elnyomás helyett. A mi osztályunkból már (ha jól számolom) tizenketten tanítottunk hosszabb-rövidebb ideig a Karinthyban, és az, hogy a diákok kaptak-e valamit, az legjobban abból látszik, hogy fontos számukra, hogy tovább tudják adni és megosztani az utánuk jövõkkel azt a szemléletet, amitõl gazdagabbnak érezhették magukat."

      Regenbach Zsófi volt tanuló: "Mikor elõször beléptem az iskola kapuján, és megláttam azt a sok vidám, mosolygós diákot és tanárt, tudtam, jó helyen járok, és ehhez a nagy családhoz szeretnék tartozni. Az itt eltöltött négy év alatt az iskola második otthonommá, családommá vált, ezért fájó szívvel vettem tõle búcsút a ballagáson, de tudtam, nem örökre. Azóta is járok vissza, hogy beszélgessek volt tanáraimmal, diáktársaimmal, nagyokat bulizzak a csibebálon, Mikulás ünnepségen és a sok-sok rendezvényen, amit az Iskolai Diákbizottság nagyon ügyesen megszervez, vagy éppen fellépni megyünk a dél-pesti Sonore vegyes énekkarral."

      Gellén Kata volt tanuló: "Nekem azért érte meg elsõsorban a Karinthyba járnom, mert a Nemzetközi Érettségi Program elvégzésével lehetõségem nyílt arra, hogy külföldön tanuljak tovább. Az IB két éve alatt nagyon sokat önállósodtam, fõleg a tanulás terén, ami az egyetemen késõbb a hasznomra válik. A tanárok többsége úgy kezelt minket, mint érett felnõtteket, így sokkal barátibbá és élvezhetõbbé tették az órákat."

      V. Sz. jelenlegi diák: "A Karinthy Frigyes Gimnázium pontosan az a hely, ahová jönni szerettem volna. Felvételi elõtt még nem tudtam, hogy pontosan mit szeretnék csinálni, de az iskolában már könnyebben tudok orientálódni, hiszen a pedagógusok segítõkészek, és rengeteg problémával tudok hozzájuk fordulni. A tanítás színvonalas, a tanárok igyekeznek kihozni belõlem és magukból is a legjobbat. Nem arra kíváncsiak, hogy mit nem, hanem, hogy mit tudok. Felmérik a képességeinket, és reálisan osztályoznak. Továbbá mindenki érdekeit szem elõtt tartva, együtt keressük a legmegfelelõbb utat a sikeres érettségihez."

      G. B. jelenlegi diák: "Szeretek ebbe az iskolába járni, mert az egész környezet barátságos, mivel sok rendezvényt szerveznek nekünk, az Iskolai Diákbizottságnak is hatalmas szerep jut. Tanárokkal is jól jártunk, figyelembe veszik az érdekeinket, és képességeink szerint próbálnak feladatokkal ellátni, ugyanakkor nem szakadok bele a tanulásba. A társainkkal is jól kijövünk; a közös programok miatt nincs nagy elkülönülés az osztályok, évfolyamok között, ez nagyon jellemzõ az iskolára."

      N. S. V. jelenlegi diák: "Én azért szeretem a Karinthyt, mert ebben az iskolában mindig történik valami érdekes - órán vagy szünetben. Olyan tantárgyakat szerettem meg, amelyekrõl nem gondoltam volna, hogy valaha is érdekelni fognak. Sok barátom lett, és rengeteg kedves embert ismertem meg."

      R. A. jelenlegi diák: "Összehasonlítási alapunk nem nagyon van, de szerintem a Karinthy a kerület legjobb iskolája oktatásban és társaságban egyaránt. Még csak egy éve járok ide, de azt, hogy nagyon sokat tanultam angolból, már most érzem, és ezt a tudást még jobban fejlesztik a külföldi utak és a csereprogramok. De az iskolai programok is nagyon kreatívak és izgalmasak, összehozzák a társaságot, sok emberrel lehet megismerkedni."

      T. Zs. jelenlegi diák: "Jó az iskolai légkör, sok a rendezvény, ahol osztálytársainkon kívül másokkal is meg tudunk ismerkedni. A tanárok megértõk és segítõkészek, még az órán kívül is."

(Lásd még Évkönyv)