Online tehetséggondozó tanfolyam

A Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvű Gimnázium Öregdiák Alapítványa a 2022/2023. tanévben online tehetséggondozó tanfolyamot szervez a nyolcadik osztályos, továbbtanulni szándékozó tanulók számára.

A tanfolyam célja, hogy az alapvető kompetenciák megerősítésével és fejlesztésével segítsük a tanulókat a középiskolai tanulmányokra való felkészülésben, és a sikeres felvételi után a középiskolában a jobb eredmények elérésében.

Matematikából, magyar nyelvből és szövegértésből fejlesztjük a tanulókat.

A tanfolyam anyaga igazodik a Nemzeti Alaptanterv követelményeihez. Nagy segítséget ad az általános iskolai tananyag átismétléséhez, rendszerezéséhez. A tanfolyam során áttekintjük a leglényegesebb elméleti tudnivalókat, a gyakori feladattípusokat, feladat-megoldási stratégiákat, gyakorlatokat. Fejlesztjük önálló gondolkodásukat, kreativitásukat, logikájukat. Ötleteket, újszerű, a szokásostól eltérő megoldási utakat is mutatunk egyes feladatokhoz. Irányított és ellenőrzött gyakorlási lehetőséget biztosítunk a tanulóknak.

A Karinthy Frigyes Gimnázium tanárai által tartott 44 órás online tanfolyam 2022. szeptember 14-től kezdődik. Díja tantárgyanként 27 000 Ft. A beiratkozott tanulók ingyen megkapják a foglalkozásokon használt tankönyvet pdf formátumban, illetve egyéb segédanyagokat. Az órák a Zoom felületén lesznek, a belépéshez szükséges linket emailben küldjük a regisztrált email címre.

Igény esetén indítunk egy vagy két jelenléti csoportot is. A jelenléti csoportok foglalkozásait szerda délután 15:30 órai kezdettel tartjuk a gimnázium épületében.

A tanfolyamra ezen az oldalon lehet jelentkezni 2022. szeptember 2-án 12 órától.
A tanulók ímélben értesülnek a csoportbeosztásról és az órarendről.

Az online foglalkozásokat szerda vagy csütörtök délután 15:30 órai kezdettel tartjuk a Zoom felületén heti váltásban: 90 perc matematika és 90 perc magyar.

A tanfolyamhoz legkésőbb november 18-ig lehet csatlakozni.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

További kérdések esetén forduljanak bizalommal az iskola titkárságához! Telefon: 291-20-72/119