Online tehetséggondozó tanfolyam

A Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvű Gimnázium Öregdiák Alapítványa a 2020/2021. tanévben online tehetséggondozó tanfolyamot szervez a nyolcadik osztályos, továbbtanulni szándékozó tanulók számára.

A tanfolyam célja, hogy az alapvető kompetenciák megerősítésével és fejlesztésével segítsük a tanulókat a középiskolai tanulmányokra való felkészülésben, és a sikeres felvételi után a középiskolában a jobb eredmények elérésében.

Matematikából, magyar nyelvből és szövegértésből fejlesztjük a tanulókat.

A tanfolyam anyaga igazodik a Nemzeti Alaptanterv követelményeihez. Nagy segítséget ad az általános iskolai tananyag átismétléséhez, rendszerezéséhez. A tanfolyam során áttekintjük a leglényegesebb elméleti tudnivalókat, a gyakori feladattípusokat, feladat-megoldási stratégiákat, gyakorlatokat. Fejlesztjük önálló gondolkodásukat, kreativitásukat, logikájukat. Ötleteket, újszerű, a szokásostól eltérő megoldási utakat is mutatunk egyes feladatokhoz. Irányított és ellenőrzött gyakorlási lehetőséget biztosítunk a tanulóknak.

A Karinthy Frigyes Gimnázium tanárai által tartott tanfolyam 2020. szeptember 16-tól 2021. február 17-ig tart. Díja tantárgyanként 22 000 Ft. A beiratkozott tanulók ingyen megkapják a foglalkozásokon használt tankönyvet, illetve egyéb segédanyagokat.

A tanfolyamra elektronikusan lehet jelentkezni 2020. szeptember 8-án reggel 7 órától szeptember 9-én este 22 óráig. A jelentkezési felület az iskola honlapján keresztül érhető el. az info@karinthy.hu ímélcímen lehet jelentkezni. A tanfolyam díját átutalással kell befizetni. A tanulók ímélben értesülnek a csoportbeosztásról és az órarendről, a tankönyvet pedig az iskola portáján vehetik majd át.

A 2021. március 10-től kezdődő második részben 16 óra lesz. Részvételi díja tantárgyanként 8 000 Ft. Befizetése 2021. március 2-án és 3-án esedékes.

Az online foglalkozásokat szerda (10 csoport) vagy csütörtök (2 csoport) délután 15:30 órai kezdettel tartjuk a Zoom felületén heti váltásban: 90 perc matematika és 90 perc magyar.

A tanfolyamhoz legkésőbb november 11-ig lehet csatlakozni.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

További kérdések esetén forduljanak bizalommal az iskola titkárságához. Telefon: 291-20-72/119