Új tagozat felvétele

Azoknak, akik beadták jelentkezésüket a Karinthy Frigyes Gimnáziumba, lehetőségük van arra, hogy új (eddig meg nem jelölt) tagozatokat is felvegyenek.

Ehhez Hutai László intézményvezetőnek címezve az info@karinthy.hu email címre kérelmet kell beadniuk. A kérelemnek tartalmaznia kell a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, valamint azt, hogy mely tagozatot, tagozatokat szeretnék pluszban felvenni. A kérelemre igazolás formájában fogunk választ adni. Kérjük, hogy az általános iskolát is értesítsék az új tagozat(ok) felvételéről!