Mit jelent a  M.U.N.?

 

A Modell ENSZ, oktatási szervezetként 60 éve azt a célt tûzte maga elé, hogy olyan fórumot teremtsen a világ diákjai számára, ahol gondolatokat cserélhetnek az aktuális nemzetközi kérdésekrõl, háborúról és békérõl, klímaváltásról és környezetszennyezésrõl, kultúráról és oktatásról, azaz óriási jelentõségû, a jövõben messzire ható globális kérdésekrõl, és közben elsajátíthatják a diplomácia alapjait és fejleszthetik vitakultúrájukat (mindezt angol nyelven).

 

Nagyvárosok egész sora adott otthont eddig ilyen konferenciáknak, szolgálva a célt, amely bármely probléma megoldásában elsõrendû: hajlandóság a kommunikációra, a különbözõ nézõpontok tolerálása, és az egyetértésre való törekvés.

 

 

   A Modell ENSZ gyûléseknek kialakult szabályrendszere, forgatókönyve van, csakúgy, mint magának az ENSZ-nek: a  résztvevõk bizottságokban vitatják meg a világ aktuális, nagyon is valóságos problémáit. Természetesen ez minden résztvevõtõl alapos, sokoldalú felkészülést kíván.  Az igazi kihívás mégis az, hogy a diákok nem

saját országuk, hanem egy másik ország álláspontját, érvrendszerét kell hogy képviseljék. Ez a nézõpontváltás kiváló alkalom a rugalmasság, a megértés gyakorlásának és egy másik nemzet megismerésének is.

 

   A konferencia elõtt a résztvevõk egy-egy határozati javaslatot dolgoznak ki a megadott témakörökben, megoldást keresve a felvetett problémákra. E javaslatok bizottságokban történõ megvitatása nem csak a konkrét témák elemzõ kibontását teszi lehetõvé, hanem ösztönöz a kreativitásra és az innovatív gondolkodásra is.

Ez az együttgondolkodás, az értõ és sokoldalú kommunikáció adja a Modell ENSZ konferenciák értékét, és így a KAR-MUN-ét is…

 

 

 

 

Konkrét feladatok a konferencián:

 

·        napirendi pontok összeállítása,

·        informális vitázás, meggyõzés,

·        formális vita az ülésen,

·        megoldási javaslat vázlatának elkészítése,

·        javaslat elfogadtatása, szavazásra bocsátása.

 

  

 

 

 

 

Miért jó egy Modell ENSZ konferencia?

Mert:

 

 

Mi a Kar-MUN?

2005. június 2-4-e között került sor Budapesten az elsõ M.U.N. programra: a Karinthy Frigyes Gimnázium vállalkozott arra, hogy a világszerte ismert konferenciasorozat következõ ülését megrendezze – elõször Magyarországon.  Mivel a Gimnáziumban magyar-angol két tanítási nyelvû oktatás folyik 1987 óta, 1992-tõl pedig a Nemzetközi Érettségi Program (International Baccalaureate) is, elsõként Kelet-Európában és egyetlen magyar közoktatási intézményként azóta, nem okoz nehézséget számunkra az ilyen jellegû kihívás.

A konferenciák fõ témái között például a gyermekek helyezte a világban, a tolerancia, az oktatás, a világválság szerepel/t.

 

 

 

www.karmun.hu

 


KarMUN 2012.

Március 8-10.


A KarMUN delegáltjai


Ughy Attila (balról) képviselő,  a XVIII. kerület polgármestere és Kucsák László képviselő, a XVIII. kerület alpolgármestere, miután köszöntötték a konferencia résztvevőit

Delegáltak a közgyűlésen

Folyik a munka a bizottságokban

 

A kerületi TV riportja a KarMUN konferenciáról megtekinthető a következő oldalon: http://www.youtube.com/watch?v=RVP0cI7V-KU

STATISZTIKa 2012.

DIÁKOK                                                      
   karinthys  
   külföldi iskolákból
   más magyar iskolákból
   magyarországi nemzetközi  iskolákból
434
242
124 (ebből külföldi nemzetközi iskolás: 23)
26
42 

TANÁROK
   karinthys
   külföldi
   magyar iskolákból
   magyarországi nemzetközi  iskolákból   
36
10
15
6
5


ISKOLÁK
   magyar
   nemzetközi
   külföldi
19
7
5
7


 

 

ORSZÁGOK:  Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Szerbia, Szlovákia, UK, USA, valamint nemzetközi iskolákba járó sok-sok különböző nemzetiségű résztvevő

 

Mini-Karmun 2012.

 


KarMUN 2011.

Március 10-12.

 

A KarMUN 2011 konferencia megnyitója a Parlament Főrendiházi termébenDr. Karátson Dávid, a megnyitó előadója, Hutai László igazgató, Kucsák László a XVIII. kerület országgyűlési képviselője, alpolgármester és Dr. Bognár Anikó igazgatóhelyettes is hallgatja a beszédet

Kucsák László a XVIII. kerület országgyűlési képviselője, alpolgármester köszönti a résztvevőket, Miszori Norina tolmácsolásával


Mr. Mark Canning az USA Nagykövetségének osztályvezetője tartja a beszédét

Dr. Karátson Dávid, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának tanszékvezetője tartja a megnyitóelőadását.

A KarMUN elnöksége: Széles Tamás a Közgyűlés elnöke; Jelencsik Kitti a KarMUN főtitkára és Tóth Alíz főtitkár-helyettes köszöntik a megjelenteketA diákok bizottsági munka során

Folyik a munka az utolsó percekig


Záróközgyűlés az iskola aulájában.


A záróközgyűlés elnöksége

Köszönőlevél


KarMUN 2010..

Március 12-14.


Megnyitó ünnepség a Parlament Főrendházi Termében (balról: Hutai László igazgató, Mogyorósiné Dr. Pécsi Ildikó a XVIII. kerület Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke, Dr. Mester László képviselő, a XVIII. kerület polgármestere, Dr. Bognár Anikó igazgatóhelyettes, Medgyes Péter professzor, nagykövet, a közgyűlés előadója, Mr. Steven Weston, az USA Nagykövetségének szekcióvezetője, a közgyűlés előadója)Csíky Anna tanár Mr. Steve Westonnal, az USA nagykövetség Gazdasági Szekciójának vezetőjével, aki az egyik nyitóbeszédet tartotta és Stephen Grahammel az American International School of Zagreb tanárával.A KarMUN közgyűlése a nyitóbeszédet hallgatja.Szobolits Andrea ENSZ fõdelegátusi munkatárs előadása a Gazdasági és Szociális Bizottságban.Haruhiko Tanaka, a Hirosimai Egyetem emeritus professzora a Környezetvédelmi Bizottságban ad elő.Erdős André nagykövet, a Leszerelési Bizottság előadója.Folyik a bizottsági munka.

A konferencia záróülése.


Résztvevők:


diákok:                                 407 (17 csak vendéglátó)  

karinthys:                         197     

külföldi:                            148 (43 nemzetközi iskolából)

           más magyar iskolából:         62

 

Tanárok:                              43 

karinthys                         13

magyar iskolákból:            7

nemzetközi iskolákból:      7

külföldi iskolákból:          16

 

Iskolák:                                19 

magyar:                              6

nemzetközi:                        5

külföldi:                              8

 

 KÜLFÖLDIEK:                         9  országból:

Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Szerbia, Szlovákia, UK, USA, valamint nemzetközi iskolákba járó sok-sok különböző nemzetiségű résztvevő

 

 

Előadók:

   KÖSZÖNTŐ BESZÉDEK a parlamenti nyitóünnepségen:

- Dr. Mester László, a budapesti XVIII. kerület képviselője, polgármestere

- Széles Tamás tanuló, a Kar-m.u.n. közgyűlésének elnöke bemutatja a szervezőket

- Hutai László, Karinthy Frigyes Gimnázium igazgatója

 

  nyitóbeszédek:

       - Medgyes Péter professzor, volt nagykövet előadása

 - Mr. Steven Weston az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége Gazdasági Szekcióvezetőjének előadása, utána kérdések,

        válaszok

 - Demeter Adrienn tanuló, a Kar-MUN főtitkára és Jelencsik Kitti tanuló, főtitkár-helyettes közös beszéde

 

  szekcióüléseken:

- Emberi Jogok Bizottsága (Human Rights Council):

Jon Taylor, a British International School Budapest  tanára


  - Gazdasági és Szociális Tanács (Economical and Social Council):

Szobolits Andrea, az  ENSZ fõdelegátusának munkatársa


- Környezetvédelmi Bizottság (Environmental Committee):

Haruhiko Tanaka, a Hirosimai Egyetem emeritus professzora


- Krízis Bizottság (Crisis Committee):

Poór István, a KFG tanára

- Leszerelési Bizottság (Disarmament Committee):

Erdős André, volt nagykövet


- Speciális Ügyek Bizottsága (Special Conference):

Marton Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetének tanára        

 

- Szociális, Humanitárius és Kulturális Bizottság (Social, Humanitarian and Cultural  Committee):

   Dr. Pohl, Uwe, egyetemi docens, tanszékvezető, ELTE Angol Nyelvpedagógiai Tsz.


KarMUN 2009.

Márc. 5-7.

 

Mandur László, az Országgyûlés alelnöke beszédét Liptai Dorottya, a KFG diákja fordítja angolra, a KarMUN munkanyelvére

 

A KarMUN közgyûlésének a résztvevõi a Parlamentben

 

A Parlament Fõrendházi Termében az emelvényen (balról) Kósa Krisztina, a KarMUN fõtikárhelyettese, Bezeczky Balázs a KarMUN
közgyûlésének az elnöke és Demeter Adrienn, a KarMUN fõtikára

 

Hutai László, a Karinthy Frigyes Gimnázium igazgatója beszédét tartja

 

Kósa Krisztina, a KarMUN fõtikárhelyettese és Demeter Adrienn, a KarMUN fõtikára közös üdvözlõbeszédét mondja

 

Ms. Bettina Martin németországi okatatási tanácsadónak a nyitóelõadása

 

A Karinthy Frigyes Gimnázium aulájában folyik a plenáris ülés, a vezetõség irányításával

 

A közgyûlés résztvevõi

 

Folyik a munka a bizottságokban

 

Résztvevõk:

összesen - 300 tanuló;
diák "ENSZ delegált" - 200;
adminisztrációt segítõ tag - 100;
szervezõ - 50;
tanár - 34 (KFG-bõl szervezõtanár - 3);

"ENSZ Bizottság" - 7:
Leszerelési Bizottság,
Emberi Jogok Bizottsága,
Környezetvédelmi Bizottság,
Krízis Bizottság,
Gazdasági és Szociális Tanács,
Biztonsági Tanács,
Speciális Ügyek Bizottsága;

ENSZ Közgyûlés

50 vendéglátó család, akik a nem budapestieknek, külföldieknek szállást adtak.
15 magyar és külföldi, állami és nemzetközi iskolából érkeztek.
230 karinthys (vagy volt karinthys, ma már egyetemista) tanuló vett részt valamilyen formában.

A következõ országokból, nemzetközi iskolákból jöttek: pl.
Ausztrália, Belgium, Ciprus, Egyesült Királyság, Grúzia, Hollandia, Horvátország, India, Kanada, Lengyelország, Magyarország,
Németország, Norvégia, Oroszország, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna, Vietnam.

 

Köszönõlevelek


 

KarMUN 2008.

Az ünnepélyes megnyitót 2008. március 6-án 9h-kor a Parlament Felsõházi Termében tartották, ahol már tavaly is Mandur László, az Országgyûlés alelnöke köszöntötte a résztvevõket.


Mandur László az Országgyûlés alelnöke, mellette Schwégel Zsófia diák az angol tolmács.


A KarMUN elnöke, Boros Eszter és helyettese, Demeter Adrienn a pulpituson és a közgyûlés elnöke, Páll Orsolya pedig a Ház elnöki székében.


Dr. Mester László országgyûlési képviselõ, Budapest XVIII. kerületének polgármestere köszönti a résztvevõket

 

Különleges esemény volt, amikor Dr. Mester László beszéde végén felszólította a jelenlevõ férfiakat, hogy a közelgõ nõnap alkalmából segítsenek neki szétosztani minden nõnek egy-egy szál rózsát marcipánból.


A nagy sürgés-forgás nem lázadás a Parlamentben, csak a nõk kapnak marcipánvirágot Dr. Mester Lászlótól!

 

Résztvevõk a KarMUN-on:

„delegált” - 190

szekcióvezetõ - 12

tanár - 19

szervezõ - 20

adminisztrációt végzõ - 50

 Több mint 190 karinthys vesz részt valamilyen formában. 

A következõ országokból, nemzetközi iskolákból  jönnek:Ausztrália, Belgium, Ciprus, Egyesült Királyság, Fehéroroszország, Grúzia, Hollandia, India, Kanada, Lengyelország, Magyarország, Németország, Norvégia, Oroszország, Szerbia, Szlovákia, Vietnam.

 


 

 

KarMUN - 2007.

 

Számos külföldi diák vett részt a konferencián, a szomszédos Szerbiától kezdve az USA-ig, Észtországtól Libanonig. Sok tanuló jött a legjobb magyar középiskolákból is, összesen közel 200-an voltak. A 2007-es ünnepélyes megnyitó a Parlament Felsőházi Termében volt, ahol az Országgyûlés alelnöke köszöntötte a megjelenteket, és a kerület parlamenti képviselõje, egyben polgármestere is beszédet mondott.

Balról:   Hajdúné Giron Éva (XVIII. kerület Polgármesteri Hivatalában irodavezetõ),

 

Dr. Mester László (parlamenti képviselõ, Budapest XVIII. kerületének polgármestere),

 

Mandúr László (a Magyar Országgyûlés alelnöke),

 

Hutai László (a Karinthy Frigyes Gimnázium igazgatója),

 

Dr. Bognár Anikó (a Karinthy Frigyes Gimnázium igazgatóhelyettese),

 

Dr. Náthon István (volt ENSZ állandó nagykövet)

 

 

 

 

 

Dr. Náthon István, hazánk volt ENSZ nagykövete tart nyitóelődást, ami után a résztvevők kérdéseket tehettek fel.


 

KarMUN - 2006.

 

1. a résztvevõ diákok:

 

         88 külföldi diák: Cseho.-, Lengyelo.-, Németo.-ból, Nagy-Britanniából, Spanyolo.-, Szerbia-Montenegroból

           

 

2. a vendég elõadók:  

 

- Szaniszló Sándor, alpolgármester, Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat

 

- Dr. Breuer Klára, nagykövet, Külügyminisztérium

 

- Szobolits Andrea, ENSZ fõdelegátus

 

- Dr. Fodor MárkAmnesty International igazgatója

 

- Lakos IstvánKülügyminisztérium

 

- Szabó Miklós alezredes - Belügyminisztérium

 

- Kulauzov Dóra tanácsos – Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

 

- Dr. Mészáros ÁdámSzolnoki Fõiskola tanára

 

 

A Közgyûlés és viták képei

 

A küldöttek beszámolói a záróülésen.

  

KarMUN - 2005.

 

A kerület utcáiban messzirõl is látni,

hogy nemzetközi konferencia van a Karinthyban.

 

 

Delegált diákok munka közben

 

 

 

MOLNÁR LÁSZLÓNAK,

MAGYARORSZÁG ENSZ NAGYKÖVETÉNEK

 

KÖSZÖNTÕ LEVELE A

  KAR-MUN RÉSZTVEVÕIHEZ

 

2005.

 

 

 

GREETING LETTER TO THE PARTICIPANTS OF THE KAR-M.U.N.

FROM MR. MOLNÁR, LÁSZLÓ

AMBASSADOR OF HUNGARY TO THE UN

 

2005.

 

"It is my great pleasure to welcome all the participants of the first Model UN program ever organized in Hungary. As the former Ambassador and Permanent Representative of my country to the UN in New York, where I could have had the honor to serve and represent the interests of my country till this spring, it is especially gratifying for me to see that so many young representatives from 4 countries gather in Budapest, at the Karinthy Gimnazium / High School, in order to promote the ideals of the United Nations.

 

I am fully convinced that the need for strengthening the public support for the most important body of multilateral diplomacy, i.e. the United Nations, is of particular importance today. The UN is facing an enormous challenge these days. This is the year when all member states hope and believe that a real breakthrough could and should be achieved for a genuine reform of this indispensable organisation and it is of particular importance that the future generation of the new politicians, diplomats shall join in and express their dedication to this noble goal. Your participation in the Model UN program today is a clear and resounding example of your readiness to take an active part and work in this direction in the future as well, in order to enable the UN to serve the universal goals and interests of all the peoples of our world in a more effective manner and with a renewed confidence."

 

Molnar Laszlo

AMBASSADOR TO THE UN