A Nemzetközi Érettségi

  Vissza

A genfi központú Nemzetközi Érettségi Szervezet (International Baccalaureate Organisation - IB) a Diploma Program keretében rendkívül igényes és kemény munkát igénylő, egyetemi tanulmányokra felkészítő kétéves kurzust kínál 16-19 éves diákoknak. A második év végén a tanulónak hat tárgyból kell vizsgát tennie, amelyet számos ország nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakemberei bírálnak el.

Az IB követelményrendszerében ötvözték a különböző országok legjobb gyakorlatait.

Az itt szerzett diploma nemzetközileg elismert; 150 ország több, mint 2000 egyeteme fogadja el felvételi vizsgaként, köztük a legrangosabbak, mint az Oxford, a Cambridge, a Harvard, a Humboldt, a Sorbonne stb.

Az IB filozófiája

Az IB általános célkitűzései a következők:

Diplomakövetelmények

A Diploma Program hat tantárgycsoportból áll, a Karinthy Frigyes Gimnáziumban a következő tárgyakat lehet választani:

1. csoport:
Anyanyelv: (magyar, angol)
2. csoport:
Idegen nyelv: (angol, német, spanyol, francia, orosz)
3. csoport:
"Társadalomtudományok": (történelem, közgazdaságtan, pszichológia)
4. csoport:
"Természettudományok": (fizika, biológia, kémia, számítástechnika)
5. csoport:
Matematika
6. csoport:
Művészetek és szabadon választható tárgy a 2-5 csoportokból (esetleg vizuális művészet, film).

Minden diáknak hat tantárgyat kell választania, minden egyes tantárgycsoportból egyet, ezek mindegyikéből érettségi vizsgát is kell tennie.

Legalább három tárgyat (de maximum négyet) emelt szinten, a többit középszinten kell választani.

Ezek mellett további három követelményt kell teljesíteni:

A vizsgák nyelve angol, spanyol vagy francia lehet. (Magyarországon ezért csak kéttannyelvű gimnáziumban készülhetnek fel erre az érettségire.)

A vizsgán a teljesítményt 1-7-ig terjedő osztályzatokkal értékelik. A hat tantárgyból és a tudáselméleti és hosszú esszékre kapható további 3 pontból maximálisan 45 pont érhető el. A diplomához minimum 24 pontot kell kapni.