A Nemzetközi Érettségi (International Baccalaureate)
elfogadottsága a magyar felsőoktatásban

  Vissza a nyitólapra

1992-ben, amikor a Nemzetközi Érettségi Programot bevezettük Magyarországon, még minden hazai felsőoktatási intézmény központi rendelet értelmében fogadta el nemzetközi érettségi bizonyítványt, és további vizsga nélkül felvette a diákot (függetlenül az eredménytől).

Az 1993-as felsőoktatási törvény hatására a következő évek során volt olyan intézmény, amely kikötötte, hogy milyen eredményt, osztályzatokat kell elérni ahhoz, hogy az IB pontszámot beszámítsák felvételi vizsgaeredményüknek.

1997 óta jogszabály mondja ki a Nemzetközi Érettségi Szervezet (IB) által kiadott érettségi bizonyítványoknak a magyar érettségi bizonyítvánnyal való egyenértékűségét.

A kétszintű érettségi 2005-ben történt bevezetésével a rendeletek a felsőoktatási intézmények hatáskörébe helyezték, hogy kérnek-e tantárgyi emelt szintű érettségit. Mára a legtöbb egyetem esetében legalább egy emelt szintű vizsga kötelező a felvételhez.

2013-ban a jogszabályi környezet változásai miatt az Oktatási Hivatal az emelt szintű IB vizsgatárgyak bevizsgálásához kötötte azt, hogy ezeket emelt szintű érettségiként lehessen elfogadni. Ez azt eredményezte, hogy több tárgy esetében csak egy bizonyos évtől lehetséges annak magyar rendszerű emelt szintű vizsgaként történő elfogadtatása.

2015 óta érvényes az IB program által használt 1-től 7-ig terjedő értékelési skálának a magyar százalékos értékekre való átszámításához használt táblázat (lásd lejjebb).

 

A Nemzetközi Érettségi tantárgyak megfeleltetése

Tantárgyak középszinten történő beszámítása

A Nemzetközi Érettségi keretében középszinten (Standard Level) tett vizsgákat, valamint a be nem vizsgált emelt szintű tantárgyi vizsgákat az Oktatási Hivatal főszabályként középszintű érettségi vizsgának fogadja el:

 • az azonos megnevezésű érettségi vizsgatárgyakat (pl. Mathematics, Physics, Chemistry, Biology) az Oktatási Hivatal ugyanazon a néven automatikusan elfogadja;
 • a világtörténelem vagy az egyetemes történelem tantárgyakat középszintű történelemként fogadja el;
 • a más elnevezésű tárgyakat (pl. English B, Economics, Computer Science) az Oktatási Hivatal tárgymegfeleltetés alapján fogadja el.
 •  

  Tantárgyak emelt szinten történő beszámítása

  A 2013-ban és utána elvégzett bevizsgálás során az Oktatási Hivatal ellenőrizte a Nemzetközi Érettségi emelt szintű tantárgyainak követeményeit és vizsgáinak lebonyolítását, és a vizsgálat eredményeként a magyar rendszerben is emelt szintűnek fogadja el azokat. Ennek megfelelően a Nemzetközi Érettségi keretében emelt szinten tett tantárgyi érettségi 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es osztályzat esetében megadható az emelt szintű érettségiért járó 50 többletpont.

  Az idegen nyelvi vizsgatárgyak: Language A: Literature (kivéve Hungarian A: Literature), Language A: Language and Literature és Language B esetében mindkét szint (Standard Level és Higher Level) magyar rendszerű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgának felel meg, így a tantárgyból a Nemzetközi Érettségi rendszerben szerzett 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es osztályzat esetében is megadható értük az emelt szintű érettségiért járó 50 többletpont.

  Fontos azonban, hogy az oktatás nyelvének (gimnáziumunkban az angol nyelv) kivételével az emelt szinten beszámított idegen nyelvi érettségi vizsgaeredmény 60%-os eredmény felett sem egyenértékű államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, ezért ilyen jogcímen nem jár érte többletpont!

  A bevizsgálási eljárások eredményeképpen emelt szintűként elismert Nemzetközi Érettségi vizsgatárgyak listája az alábbi táblázatban található:

  IB vizsgatárgy: Magyar érettségi vizsgatárgy Egyéb feltétel:
  Hungarian A: Literature Higher Level Magyar nyelv és irodalom -
  Language A: Literature
  Higher Level, Standard Level
  Idegen nyelv -
  Language A: Literature
  Higher Level, Standard Level
  Idegen nyelv -
  Language B
  Higher Level, Standard Level
  Idegen nyelv -
  Mathematics
  Higher Level
  Matematika -
  Physics
  Higher Level
  Fizika -
  Biology
  Higher Level
  Biológia 2015-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmény esetén.
  Chemistry
  Higher Level
  Kémia 2015-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmény esetén.
  Computer Science
  Higher Level
  Informatika 2015-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmény esetén.
  Economics
  Higher Level
  Gazdasági ismeretek 2015-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmény esetén.
  History
  Higher Level
  Történelem 2017-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmény esetén.
  Geography
  Higher Level
  Földrajz 2017-ben vagy azt követően szerzett érettségi vizsgaeredmény esetén.

  A 2015 előtt szerzett IB érettségi eredmények emelt szinten való megfeleltetését a jelentkező a felvételi eljárástól függetlenül, külön eljárásban kérheti az Oktatási Hivataltól.

  Az emelt szintű vizsgaként nem elfogadott tárgyak esetében emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény megszerzésének további lehetőségei:

 • jelentkezés felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára (erről bővebben a www.felvi.hu oldalon olvashat, 2.1.4 pont)
 • bejelentkezés magyarországi emelt szintű érettségi vizsgára (a magyarországi érettségi vizsgáról, a vizsgára való jelentkezésről és a vizsgakövetelményekről a www.oktatas.hu oldalon olvashat).
 •  

  A Nemzetközi Érettségi értékelési rendszerének átszámítása magyar rendszerű százalékos értékelésre

  Az Oktatási Hivatal által alkalmazott átszámítási képlet a külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola érettségi értékelését az elégséges szint alsó küszöbértékétől a maximum értékig nyújtja el. Az IB által szervezett tantárgyi vizsgákon 1-től 7-ig osztályoznak, az elégséges szint alsó határa 2. Ennek megfelelően az egyes IB osztályzatokhoz a magyar rendszerben az alábbi érettségi százalékok és a vizsga szintjétől függően az alábbi osztályzatok rendelhetők (az értékelési rendszerek eltérése miatt az osztályzatok csak tájékoztató jellegűek):

  IB osztályzat: Felvételi pontszám
  2015-től
  Magyar osztályzat
  emelt szint:
  Magyar osztályzat
  középszint:
  7 100 5 5
  6 85 5 5
  5 70 5 4
  4 55 4 3
  3 40 3 3
  2 25 2 2
  1 - - -

   

  Tanulmányi pontok számítása

  Külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok esetében - az igazoló dokumentum elismertetési szabályai szerint - csak akkor számítható tanulmányi pont, ha a jelentkezőnek

 • magyar nyelv és irodalom,
 • matematika,
 • történelem,
 • egy választott idegen nyelv
 • és egy választott természettudományos tárgyból (fizika, kémia, biológia, földrajz (földünk és környezetünk), természetismeret, természettudomány)
 • van tanult két év végi eredménye. A magyar nyelv és irodalom a tanítás nyelve szerinti nyelv és irodalommal behelyettesítő (a Karinthy Frigyes Gimnázium esetében ez az English A: Language and Literature).

  A jelentkező tanulmányi pontjait a középiskolai osztályzataiból, valamint az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek átlagából kell meghatározni. Utóbbiakat az Oktatási Hivatal a fenti táblázat alapján határozza meg.

  Jelenleg tehát a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Nemzetközi Érettségit tevőknek ugyanúgy lehetőségük van iskolai bizonyítványokból és a Nemzetközi Vizsga eredményéből tanulmányi pontokat számítani, mint a magyar rendszerből érkezőknek, és tanulmányaikat a legjobb magyarországi egyetemeken folytatni.

  Mivel a fent közölt adatok az idők során változhatnak, javasoljuk, hogy mindenképp olvassa el az aktuális felvételi eljárásra vonatkozó részleteket a www.felvi.hu oldalon is.