Nemzetközi Érettségi Magyarországon

Vissza a nyitóoldalra Vissza

A Karinthy Frigyes Gimnázium az első középiskola Kelet-Európában
, amelyet a Nemzetközi Érettségi Bizottság genfi központja hivatalosan elismert és feljogosított arra, hogy diákjait a nemzetközi érettségire (International Baccalaureate - IB) felkészítse. Az itt szerzett diploma nemzetközileg elismert; 140 országszámtalan egyeteme fogadja el felvételi vizsgaként, köztük a legrangosabbak mint azOxford, a Harvard, Humboldt, Sorbonne stb.

A kétéves felkészítő programot 1992 őszén vezettük be iskolánkban, s elsődiákjaink 1994 májusában kiváló eredménnyel vizsgáztak, a világona legjobb iskolai vizsgaátlagot érték el. Azóta is minden évben a világátlagot messze meghaladó teljesítményt nyújtanak!

Az IB célja és filozófiája

A nemzetközi érettségi (IB) rendkívül igényes és kemény munkát igénylő programot kínál kétéves felkészítő kurzusában (17-19 éves diákoknak). Amásodik év végén a tanulónak hat tárgyból kell vizsgát tennie, amelyet számos ország szakemberei bírálnak el.

Az IB követelményrendszerében ötvözték a különböző országok legjobb tapasztalatait.

Az IB általános célkitűzései a következők:

Diplomakövetelmények

A vizsgák nyelve angol, spanyol vagy francia lehet. (Magyarországon ezért csak kéttannyelvű gimnáziumban készülhetnek fel erre az érettségire.)

Az IB program hat tantárgycsoportból áll, a Karinthy Frigyes Gimnáziumban a következőtárgyakat lehet választani:

1. csoport:
Anyanyelv (magyar, angol)
2. csoport:
Idegen nyelv: (angol, német, spanyol, francia, orosz)
3. csoport:
"Társadalomtudományok" (történelem, közgazdaságtan, gazdasági földrajz, pszichológia)
4. csoport:
"Természettudományok" (fizika, biológia, kémia, számítástechnika)
5. csoport:
Matematika
6. csoport:
Művészetek és szabadon választható tárgy a 2-5 csoportokból (vizuális művészet).

Minden diáknak 6 tantárgyat kell választania, minden egyes tantárgycsoportból egyet.

Legalább három tárgyat (de maximum négyet) emelt szinten, a többit alapszinten kell választani.

Ezek mellett további három követelményt kell teljesíteni:

A vizsgán a teljesítményt 1-7-ig terjedő osztályzatokkal értékelik. A hat tantárgyból és a tudományelméleti és hosszú esszékre kapható további 3 pontból maximálisan 45 pont érhetőel. A diplomához minimum 24 pontot kell kapni.

A Karinthy Frigyes Gimnáziumban folyó oktatás iránti rendkívüli érdeklődés hatására mind a nyomtatottsajtó, mind az elektronikus média folyamatosan közöl információkat a nemzetközi érettségiről.Az iskola IB programjában szerzett tapasztalatokat felhasználták a közoktatás fejlesztésében, a 2005-ben bevezettett hazai kétszintű érettségi koncepciójának kidolgozásához.