Európai Nyelvi Díj

 

2009-ben a Karinthy Frigyes Gimnáziumnak!

 

Az Európai Nyelvi Díj olyan kitüntetés, amellyel a nyelvtanulás és ‑tanítás területén született új kezdeményezéseket, új nyelvtanítási módszerek kidolgozását és terjesztését jutalmazzák. A koordináló szerv az Európai Bizottság, a díjat a tagországok mûködtetik, és nemzeti zsûri dönt részletesen kidolgozott kritériumok alapján odaítélésérõl.

Az Európai Nyelvi Díj is a jó gyakorlat terjesztésének egyik eszköze. A Díj az oktatás és képzés minden területén adományozható, korcsoporttól és tanítási módszertõl függetlenül. Fõ szempontja a nyelvtanítás újító jellege. A díj célja, hogy innovatív helyi és országos projektek támogatásával elõsegítse a nyelvtanítás színvonalának javítását Európa országaiban. A díjat a rendszerben részt vevõ valamennyi országban évente ítélik oda a leginnovatívabb nyelvtanulási projekteknek, amelyet 2009-ben a Karinthy Modell ENSZ Konferencia program nyert el. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatja a nyertes programokat.*

Európai kritériumok

1.     legyenek átfogó jellegûek;

2.     jelentsenek az adott nemzeti kontextusban hozzáadott értéket;

3.     motiválják a tanulókat és tanárokat nyelvi készségeik fejlesztésére;

4.     legyenek eredetiek és kreatívak;

5.     legyen európai hangsúlya, aktívan erõsítsék a kultúrák közötti megértést;

6.     kezdeményezések legyenek átvihetõk, szolgáljanak inspirációs forrásként más országok nyelvi kezdeményezéseihez!

 

 *Minden kapcsolódó kiadvány tartalmáért kizárólag a díjazottak felelnek, és semmi esetre sem az OKM vagy szervezeteinek, illetve a támogató Tempus Közalapítványnak a nézeteit képviselik, valamint az elõbbiek nem felelõsek a kiadványban szereplõ információk bárminemû felhasználásából eredõ esetleges károkért.