A
K a r i n t h y F r i g y e s G i m n á z i u m

E m l é k é r m e

Ács József szobrászművész alkotása


Adható: a Karinthy Frigyes Gimnázium tanárainak, dolgozóinak, tanulóinak, külső támogatóinak.


Az emlékérem odaítélésére javaslatot tesz az iskolavezetőség, többségi szavazattal dönt a tantestület. Az emlékérmet kapottak névsorát nyilvánosságra hozzuk.


Tantestület tagja vagy adminisztratív dolgozó kaphatja, aki:
10 évet a Karinthy Frigyes Gimnáziumban tanított, dolgozott mint főállású munkavállaló.


Tanuló kaphatja:
-négy illetve öt évi kitűnő bizonyítvány és kitűnő érettségi eredmény alapján,
-Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért első helyezés alapján,
-kiemelt közösségi munka alapján.


Külső támogató kaphatja, aki:
- tartósan erkölcsileg és/vagy anyagilag támogatta a Karinthy Frigyes Gimnázium célkitűzéseit,
- maradandót alkotott a Karinthy Frigyes Gimnázium működésének történetében.

(NEVÜK RÉZTÁBLÁN SZEREPEL A GIMNÁZIUMBAN A KARINTHY-SZOBOR MELLETT)


1997.
1. Hartai Sándor igazgató
2. Dr. Bognár Anikó igazgatóhelyettes
3. Pádár Ferencné igazgatóhelyettes
4. Balogh Éva tanár
5. Kovács Imre tanár
6. Rózsavölgyi Zoltánné tanár
7. Sági Katalin tanár
8. Tóthné dr. Pókos Edit tanár
9. Molnár Tiborné gazdasági vezetõ
10. Knizner Anna ügyvitel-ellátó
11. Pintér Lászlóné iskolatitkár
12. Zsombori Károly gondnok
13. Sallai Klementina tanuló, OKTV 1. helyezett (német)
14. Valkó László tanuló, OKTV 1. helyezett (számítástechnika)

15. Honti Mária MKM helyettes államtitkár
16. Dr. Tancsik Rudolf nyugalmazott tanácselnök
1. Boldizsár Gábor MKM fõosztályvezetõ
18. Bocz Gyula szobrászmûvész
19. Dr. Mester László polgármester
20. Dr. Báthory Zoltán MKM helyettes államtitkár


1998.
Pilhoffer Ferenc igazgatóhelyettes
Baranyi Judit tanár
Lannert István tanár
Sándor Istvánné tanár
Bakó Krisztina tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény
Csaba Eszter tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény
Várady Tamás tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény


1999.
Drixler Ildikó tanár
Frank Gabriella tanár
Pádár Ferenc tanár
Simon Péter tanár
Fenyõ Ervin tanár
Kiláné Czompó Ildikó tanár
Christopher Ryan tanár
Gazdag János tanuló, OKTV 1. helyezett (technika)
Kiss Katalin tanuló, IDB elnök
Dobinszki Csilla tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény
Karl-Heinz Bergsträser igazgató, Babenhausen
Franz Fischer igazgatóhelyettes, Babenhausen


2000.
Hutai László igazgatóhelyettes
Bruder Györgyi tanár
Jakobsenné Szentmihályi Rózsa tanár
Martin Péter tanár
Poór István tanár
Szalai Ákos tanuló, OKTV 2. helyezett (spanyol)

2001.
Budai László tanár
Dódáné Lõvei Éva tanár
Brenkus Dóra tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény
Dombóvári Zoltán tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény
Topa Orsolya tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény

Göncz Árpád köztársasági elnök
Hajduné Giron Éva irodavezetõ, OKSI
Erdélyi László tanár, alpolgármester

2002.
Gróf Andrea tanár
Gerhard Dorn tanár
Simonné Kapin Magdolna tanár
Tamás Tünde könyvtáros
Berencsy Anna tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény
Pataki Zsófi tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény


2003.
Nemcsicsné Molnár Gyöngyi tanár
Németh Éva tanár
Puskás Gábor tanár
Halász Glória tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény
Szigeti Réka tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény


2004.
Bíró Gabriella tanár
Fekete Mónika tanár
Papp Lajos tanár
Pintácsi Gabriella tanár
Schneider Pál tanár
Szili Ágnes tanár
Molnár Bianka tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény
Jókai Hajnalka tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény
Rónai Katalin Zsuzsanna tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény
Sera Kinga tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény


2005.
Cserép Szilvia tanár
Horváth Edina tanár
Szabadkai Bernadett tanár
Szalai Kornél tanár
Doskár Zsófia tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény
Kóczán Zsóka tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény
Kabodi Vera tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény
Tarjányi Anna tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény
Holczmann Anita tanuló, OKTV 2. helyezett (spanyol)


2006.
Szabadkai Bernadett tanár
Juhász Sándor szülõi választmányi elnök, az iskola támogatásáért
Nagy Attila, kitûnõ tanulmányi eredmény

2007.
Argayné Magyar Bernadett tanár
Kovácsné Papp Ida tanár
Opreán Lucia tanár
Villányi Péter tanár
Kudlik Gyöngyi tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény

2008.
Benkõ Ilona tanár
Kiss László oktatástechnikus
Dedeo Stefánia tanuló, OKTV 2. helyezett (angol, két tanítási nyelvû)
Derecskei Anita tanuló, OKTV 4. helyezett (angol, két tanítási nyelvû)
Amman Sejla tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény
Boros Eszter tanuló, kiemelkedõ közösségi munka
Essek Ferenc tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény
Szabó Fanni tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény

2009.
Farkasné Bozai Zsuzsa tanár
Horváth Ferenc tanár
Salamon Attila tanár
Claudia Matthia tanár - Frankenthal
Annamarie Nagel tanár - Frankenthal
Christa Schmitt tanár - Frankenthal
Morgunov Alexey Sergeyevich tanuló, OKTV 1. helyezett

2010.
Koritár Attila tanár
Bezeczky Balázs tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény
Bíró Krisztina tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény

2011.
Mohai Tibor tanár
Tasnádi Anikó tanár
Horváth Dóra tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény
Téglási Nóra tanuló, kitûnõ tanulmányi eredmény
Széles Tamás tanuló, OKTV 1. helyezett (angol, két tanítási nyelvû)