Karinthy Frigyes Gimnázium
HEFOP 3.1.2.P 2004 07 0008-1.0 pályázat

A 2003-ban meghirdetett Humán Erõforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 3.1.2 "Térségi Iskola- és Óvodafejlesztõ Központok (TIOK) megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében" címû pályázatra több mint száz konzorcium adta be az anyagát az ország egész területérõl. Az eredményhirdetésre 2004-ben került sor.

A Dél-pesti TIOK a tizenkét nyertes között volt. Budapesten egyedül ez a konzorcium vehet részt az új tananyag és módszer tesztelésében. Ennek a kilenc intézménybõl álló konzorciumnak a tagja a Karinthy Frigyes Gimnázium. A pályázat azoknak a közoktatási intézményeknek (óvodáknak, általános iskoláknak, szakiskoláknak, szakközépiskoláknak, gimnáziumoknak), non-profit pedagógiai szakmai-szolgáltató intézményeknek és az intézmények fenntartóinak szólt, amelyek vállalkoztak arra, hogy befogadják, adaptálják és elterjesszék a kompetencia-alapú nevelés, oktatás és képzés új tartalmait, módszereit, eszközeit. A programban részt vevõ tanárok folyamatos továbbképzésen sajátították el az új, kompetencia alapú oktatás módszertanát a suliNova Kht. szervezésében 2005 nyarán.

Az új oktatási és képzési formát a 2005/2006-os tanévben a 9. évfolyamon két osztályban kezdték el az erre vállalkozó tanárok, a/z
- szövegértési és szövegalkotási,
- matematikai-logikai,
- idegen nyelvi, életpálya-építési és az
- IKT (informatika) kompetenciaterületeken.

A gimnázium 13.433.902 forintot nyert ezen a pályázaton. Ezt az összeget a Támogatási Szerzõdésnek megfelelõen kell elkölteni. Ezzel a pályázattal jelentõs taneszköz és humán erõforrás fejlesztéshez jutott az iskola. A konzorcium vezetõje Frank Gabriella, a XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyûjtemény igazgatója, projektmenedzsere: Jakobsenné Szentmihályi Rózsa, a Karinthy Frigyes Gimnázium tanára.


A programban résztvevõ tanárok névsora és a vállalt kompetencia területek

Programfelelõsök:
Bruder Györgyi (2006 július 31-ig)
Kovács Imre (2006 július 31-tõl)

Pedagógusok:
Balkayné Kalló Ágnes Szövegértés A és B
Bíró Gabriella Életpálya építés A és C
Borszéki Zsófia Irodalmi önképzõkör
Bruder Györgyi Matematika, logika A
Drixler Ildikó Szövegértés B (történelem)
Fekete Mónika Idegen nyelv (angol)
Hegedûsné Novák Katalin Szövegértés B (történelem)
Koritár Attila Informatika
Pintácsi Imréné Matematika, logika A
Szabadkai Bernadett Idegen nyelv (angol)
Váradi Emese Mûvészetek
Villányi Péter Életpálya építés A és C
Zádori Krisztina Szövegértés A és B

Kompetencia területek és osztályok 2006/07 tanévben
Matematika, logika A 10.a, 10.d
Szövegértés A és B 10.a, 10.d
Életpálya építés A és C 10.a, 10.d
Idegen nyelv 9.a, 9.b
Informatika 9.a
Mûvészetek 10.c, 10.d
Irodalmi önképzõkör 11.a, 11.d

A 2007 januári felmérés eredményei

 

SZÖVEGESFELADAT- ÉS PROBLÉMAMEGOLDÁS - 10. évfolyam

Országos eredmények

Évfolyam
A változat
B változat
Létszám
Átlag (%)
Szórás (%)
Középsõ harmad (%)
Létszám
Átlag (%)
Szórás (%)
Középsõ harmad (%)
10.
759
26
19
15-30
746
31
19
21-36

Helyi eredmények

Évfolyam
A változat
B változat
Létszám
Átlag (%)
Szórás (%)
Középsõ harmad (%)
Létszám
Átlag (%)
Szórás (%)
Középsõ harmad (%)
10/A
7
55
25
35-71
10
57
16
45-71
10/D
8
63
21
63-79
6
59
26
48-74

 

 

TÖRTEK, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

Országos eredmények

Évfolyam
Létszám
Átlag (%)
Szórás (%)
Középsõ harmad (%)
8.
177
53
21
42-65
10.
1388
57
22
46-69

Helyi eredmények

Évfolyam
Létszám
Átlag (%)
Szórás (%)
Középsõ harmad (%)
10/A
18
84
10
79-91
10/D
17
90
7
86-92

 

RENDSZEREZÕ KÉPESSÉG

Országos eredmények

Évfolyam
A változat
B változat
Létszám
Átlag (%)
Szórás (%)
Középsõ harmad (%)
Létszám
Átlag (%)
Szórás (%)
Középsõ harmad (%)
6.
998
51
23
42-63
1003
50
29
35-65
8.
238
63
22
54-75
227
64
27
54-81
10.
1133
70
22
67-83
1105
71
25
65-85

Helyi eredmények

Évfolyam
A változat
B változat
Létszám
Átlag (%)
Szórás (%)
Középsõ harmad (%)
Létszám
Átlag (%)
Szórás (%)
Középsõ harmad (%)
10/A
8
83
7
83-88
8
85
24
85-100
10/D
7
85
11
79-90
7
95
6
91-100