TÖRTÉNELEM MUNKAKÖZÖSSÉG


2011-ben:
Drixler Ildikó mkv. – a.
Fodor Zsuzsanna – angol
Horváth Edina – német
Kiss András János – a.
Kovács Gábor – n.
Kovácsné Papp Ida  – német
Németh Éva – a.
Simonné Kapin Magdolna – magyar-média – ofő. mkv.,
Szaszkó Elek

A fotón:
Tanárok

Angol tagozat

Drixler Ildikó - munkaközösség-vezető

Bíró Gabriella

Hegedűsné Novák Katalin

Németh Éva

Német tagozat

Horváth Edina

Kovácsné Papp Ida

Normál tagozat

Simonné Kapin Magdolna

 

 


Felső sor: Drixler Ildikó, Hegedűsné Novák Katalin, Horváth Edina, Kovácsné Papp Ida
Alsó sor: Bíró Gabriella, Balogh Éva (nyugdíjban), Simonné Kapin Magdolna, Németh Éva

Munkaközösségünk nagyon "fiatal", a 2005-2006-os tanév óta önálló, korábban a magyar-történelem munkaközösség keretében működött.
Szeretnénk szakmai színvonalunkat megőrizni és tovább emelni. Ezért minden évben nyílt hetet tartunk, melynek keretében egymás óráit látogatjuk, egymástól tanulunk. Természetesen más munkaközösségekből is szívesen látjuk a kollégáinkat.
A tanórai magas színvonalú oktatás megvalósításán túl célunk, hogy a tanításon kívüli iskolai munkában is minél inkább részt vegyünk. Iskolai ünnepeket, illetve megemlékezéseket szervezünk: október 6., március 15., október 23., kommunizmus áldozataira emlékezés, holokauszt évforduló. Idén másodszor rendezünk iskolai válogatót az országos Horváth Mihály versenyre. Az idei tanévben a Karinthynap keretében 1956-os emlékszobát rendeztünk be.
Rendszeresen készítünk fel tanulókat különböző versenyekre, elsősorban az OKTV-re.
Többen képesítést szereztünk a kétszintű érettségi vizsgán javító, illetve kérdező tanárként.
Az 1992-óta az iskolánkban is oktatott Nemzetközi Érettségi Program (IB) izgalmas tapasztalatszerzés a történelmet tanító kollégák számára. Külön öröm, hogy a történelem hosszú évekig a leggyakrabban választott tantárgy volt a diákok között az un. "Extended Essay" megírásához. Ez a 4000 szavas esszé elengedhetetlen feltétele az IB diploma megszerzésének. A tanulók érdeklődési körüknek megfelelően kereshetnek kutatási témát bármelyik tudományterületről. A sokszor nagyon színvonalas dolgozataik a könyvtár állományát gazdagítják.
(Drixler Ildikó)