Karinthy családja

Karinthy József, Ganz gyári tisztviselő, az író édesapja. Amatőr filozófus volt. Édesanyja, Engel Karolina, akinek arcvonásait örökölte, s akit hatéves korában elveszített.


Etelka (Ada) már fiatal korában jól zongorázott, verseket írt, később pedig a nagybányai szabadiskolában tanult festeni.
Gizella, a legidősebb nővér, kereskedelmi iskolát végzett, tisztviselő lett. Norvégiába ment férjhez, népes családja ma is ott él.
Karinthy József, Frigyes öccse, fiatalon Párizsba költözött, családja ma is ott él. Egy életen át fordította franciára Madách remekét, az "Ember tragédiájá"-t.

Elza is festőnek készült. Korai halálakor Frigyes "Mindszenti litánia" című verses levelében búcsúzott tőle: "Elza fiam, te is meghaltál, lehet már veled beszélni. Az élővel nem tudok, én viccelek és elfordulok. Nem nézek a szemébe, órámat nézem sietek valahová".

Emília nyelvtehetségét apjától örökölte, műfordítóként segített Frigyes öccsének. Fénykép nem maradt róla.


Judik Etel


(Karinthyék 1922 szilveszterén Verpeléti úti lakásukon jelmezestélyt rendeztek.)


Böhm Aranka


Karinthy Gábor, a "Fájdalomherceg"


Karinthy Ferenc (Cini) 1949-ben, a berlini Békekongresszus résztvevőjeként