Germany

Vendégtanár-program

Kormányközi szerzõdésnek köszönhetõen 16 éve vannak német vendégtanárok Magyarországon (iskolánkban 12 éve). Jelenleg összesen 37 tanár dolgozik ennek a programnak a keretében Magyarországon, általában nemzetiségi és kéttannyelvû gimnáziumokban.

Eddigi vendégtanáraink:

1994 - 2001 Gerhard Dorn
2001 - 2002 Peter Schaffert
2002 - 2004 Volker Domscheidt
2004 - Marianne Kolb

A Külföldi Oktatásért Felelõs Központ (Zentralstelle für Auslandschulwesen) támogatja a szaktantárgyak idegen nyelven való oktatását is, ezért számos továbbképzést szervez a célnyelven oktató tanárok számára.

 

Diákcsere-kapcsolatok

A német két tanítási nyelven tanuló diákjainknak garantáljuk, hogy a tanulmányaik alatt min. 1 (esetenként több) diákcserén is részt vehessenek. Iskolánknak közel húszéves testvériskolai kapcsolata van két német gimnáziummal is. Azok a kollégák, akik német részrõl rendszeresen foglalkoznak/foglalkoztak a cserével, lelkiismeretesen fáradoznak azon, hogy évrõl évre érdeklõdõ német diákok jöjjenek hazánkba, megérdemlik, hogy név szerint is megemlítsük õket:

Frankenthal (Rheinland-Pfalz) / Albert-Einstein-Gymnasium - a mindenkori 11. évfolyamos diákjaink õsszel fogadó félként, tavasszal pedig utazóként vesznek részt a programban.

- Oliver Spuller (az Albert-Einstein-Gymnasium testnevelés szakos, magyar származású tanára. 1988-ban õ kereste meg iskolánkat, és indította el a cserekapcsolatot, nyugdíjazásáig szervezte a cserét)

- Hans-Werner Amman (nyugdíjba vonulásáig évrol évre kísérte a diákokat Magyarországra)

- Christina Hagen (O. Spuller nyugdíjazása óta õ a csere németországi házigazdája, magyar esteket szervez a gimnáziumában, és így reklámozza a magyarországi cserekapcsolatot. Fáradozásaiért megkapta a Karinthy Frigyes Gimnázium emlékérmét.

 

Babenhausen (Hessen) / Bachgauschule - a mindenkori 12. évfolyamos diákjaink tavasszal utazó, a 13. évfolyam elején pedig fogadó félként vesznek részt a programban.

- Claudia Matthias

- Franz Fischer (Karinthy emlékérem)

- Karl-Heinz Bergstäßer (Karinthy emlékérem)

A babenhauseni iskolával kétszer 3 éven keresztül dolgoztunk a nemzetközi Comenius projekt keretében is.