A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI

(International Baccalaureate)

ELFOGADOTTSÁGA

A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN

 

1992-ben, amikor a Nemzetközi Érettségi Programot bevezettük Magyarországon, még minden hazai felsőoktatási intézmény központi rendelet értelmében elfogadta az International Baccalaureate (nemzetközi érettségi) Diplomát, és további vizsga nélkül felvette a diákot (függetlenül az eredménytől).

Az 1993-as felsőoktatási törvény hatására a következő évek során volt olyan intézmény, amely kikötötte, hogy milyen eredményt, osztályzatokat kell elérni ahhoz, hogy az IB pontszámot beszámítsák felvételi vizsgaeredményüknek.

A 2005-ben történt kétszintű érettségi bevezetésével a rendeletek a felsőoktatási intézmények hatáskörébe helyezték, hogy milyen módon járnak el a külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolai bizonyítványokkal. A legtöbben nem fogadnak el nem magyar rendszerű iskolában szerzett eredményeket, sem a/z fél/év végi, sem az érettségi osztályzatok esetében.

A Karinthy Frigyes Gimnázium iskolai bizonyítványából viszont lehet ún. hozott pontokat is számolni az utolsó két tanévből, éppúgy, mint bármelyik más magyar középiskola esetében. A nemzetközi érettségi vizsga eredményét pedig az Oktatási Minisztériumban kialakított átszámítási táblázat alapján lehet megfeleltetni a magyar érettségi-felvételi bizonyítvány pontszámainak.

 
Diákjaink 100 %-a folytatja a tanulmányait a legrangosabb magyar egyetemeken is.

OKM

Javaslat az International Baccalaureate Organization által kiadott International Baccalaureate Diploma (nemzetközi érettségi bizonyítvány) eredményeinek felvételi ponttá való átszámítására 2008-ban

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint az Oktatási Hivatal megvizsgálta az International Baccalaureate Organization által kiadott International Baccalaureate Diploma (nemzetközi érettségi bizonyítvány) eredményeinek felvételi ponttá való átszámítását az érettségi-felvételi új rendszerében.

A minisztérium felkérésére az Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztő Központjának munkatársai az alább felsorolt hét vizsgatárgy „higher level” (emelt szintű) követelményeiről megállapították, hogy a tartalmi eltérések ellenére elfogadhatók emelt szintű érettségi vizsgának, és a nemzetközi érettségi értékelésénél alkalmazott hét fokozatú  skála 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es osztályzata esetében megadható értük a 40 többletpont:         

Hungarian A1 /Language A1/ (Anyanyelv)
History (Történelem)
Geography (Földrajz)
Biology (Biológia)
Physics (Fizika)
Chemistry (Kémia)
Mathematics – Higher Level (Emelt szintű matematika)

 

További két idegen nyelvi vizsgatárgy – „Language A2” (Idegen nyelv A2) és a „Language B” (Idegen nyelv B) – valamint a Language A1 (kivéve, ha az „Hungarian A1”) mindkét szintje (Standard Level és Higher Level) megfeleltethető a magyar rendszerű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgának, és a nemzetközi érettségi értékelésénél alkalmazott hét fokozatú skála 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es osztályzata esetében megadható értük a 40 többletpont.

 

A fentiek alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium valamint az Oktatási Hivatal az alábbi táblázat szerint javasolja megfeleltetni az IB  (nemzetközi érettségi) Standard Level és Higher Level vizsgatárgyait a magyar közép- illetve emelt szintű érettséginek:

 

IB szint

 

Standard Level

Higher Level

IB vizsgatárgy

 

 

Hungarian A1 /Language A1/

középszint

emelt szint

Language A1    (kivéve: Hungarian A1)

emelt szint

emelt szint

Language A2

emelt szint

emelt szint

Language B

emelt szint

emelt szint

Language „ab initio”

középszint

 -

History

középszint

emelt szint

Geography

középszint

emelt szint

Biology

középszint

emelt szint

Physics

középszint

emelt szint

Chemistry

középszint

emelt szint

Mathematics

középszint

emelt szint

 

Az IBO által szervezett vizsgán 1-7-ig osztályoznak. Az IB egyes osztályzatokhoz az alábbi magyar osztályzatok és felvételi pontok rendelhetők a magyar rendszerhez hasonlóan a vizsga szintjétől függetlenül:

IB osztályzat: Magyar osztályzat közép szint: Magyar osztályzat emelt szint: Felvételi pontszám 2008-tól
7 5 5 100
6 5 5 90
5 4 5 70
4 3 3 50
3 2 2 30
2 1 - -
1 1 - -