Különös közzétételi lista

Karinthy Frigyes Gimnázium
1183 Budapest, Thököly utca 7.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. (Letöltés)
2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre iskolai végzettsége és szakképzettsége. (Letöltés)
3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve.

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói. (Letöltés)
5. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók.
6. Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve. (Letöltés)
7. Szakképzésben részt vevő iskolákban a pályakövetés eredményei.
8. Szakkörök igénybevételének lehetősége és a mindennapos testedzés lehetősége. (Letöltés)
9. A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai. (Letöltés)
10. Iskolai tanév helyi rendje. (Letöltés)
11. Iskolai osztályok száma, a tanulók létszáma az egyes osztályokban. (Letöltés)