Igazgatóválasztás 2016

Pályázat

Tantestületi vélemény

Szülői választmány véleménye

Diákönkormányzat véleménye

A szavazás eredménye