Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Vissza a nyitólapra

A TÁMOP-3.1.7-11/1-2011 jelű pályázat nyerteseként, az Új Széchényi Terv keretében a gimnázium 2012. április 1. és 2012. november 30. között felkészül a referencia – intézményként való működésre.
 
A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.
A referencia-intézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű, koherenciával bír: tanulmányozható és komplex módon vagy elemeiben átvehető.
 
A projekt ideje alatt eszközbeszerzésre (2 új digitális tábla felszerelése), pedagógus továbbképzésre és a referencia-intézményi működés feltételeinek kialakítására kerül sor.
 
Referenciaterületeink:

  1. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő.
  2. Az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény.
  3. Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény.

Jelenleg elérhető jó gyakorlataink: