Tájékoztató az írásbeli vizsgáról

Vissza a nyitólapraAz írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 19.


Az írásbeli vizsga helyszíne: Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest Thököly u. 7.

A tanulóknak 9.30-ra kell jönniük. Érdemes inkább biztonsági ráhagyással elindulni otthonról, mert az elkésőket 10.00 óra után nem engedhetjük be a terembe! A terembeosztást az iskola bejáratánál tudják meg.


Külön írásbeli értesítést nem küldünk! Mindenkit várunk, aki hozzánk jelentkezett!


Az írásbeli vizsga során, a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. Kifestőt használni tilos!

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.


A vizsgára feltétlenül hozzon magával személyazonosítására alkalmas fényképes igazolványt – diákigazolványt, útlevelet vagy személyi igazolványt!

A vizsga nyugalmának biztosítása érdekében a kísérő szülők a vizsga ideje alatt csak az iskola ebédlőjében tartózkodhatnak.


Tájékoztatásul közöljük, hogy minden dolgozatot két szaktanár néz át és értékel.

Az ide vonatkozó törvény szerint az írásbeli vizsga értékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – észrevételt tehet. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.


A megtekintés időpontja és helyszíne: 2019. január 24. 8.00-16.00, 111-es terem.


Az értékelő lapok (amelyeken hivatalosan igazoljuk az elért pontszámot) átvehetők január 31-től 7.30 és 16.00 óra között az iskola (Karinthy Frigyes Gimnázium) titkárságán.


Az értékelő lapokat nem adjuk postára, az iskolában lehet átvenni!


A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánunk.